Etyczne postulaty

Podczas 32. Światowego Forum Biznesu zajmowano się m.in. problemami etyki w biznesie.

Jak podaje agencja Reutera, Wysoka Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka Mary Robinson apelowała o to, by większą rolę w procesie globalizacji odgrywała etyka.

Na sesji poświęconej światowej gospodarce, Horst koehler, dyrektor Międzynarodowego Funduszu Walutowego, skrytykował kraje wysoko rozwinięte za egoizm i protekcjonizm handlowy. Prezes Microsoftu, Bill Gates stwierdził, że nie widzi szans na globalną poprawę sytuacji ekonomicznej w tym roku. Jego zdaniem cięcia budżetów korporacyjnych i kryzys w branży technologicznej i telekomunikacyjnej mogą wpływać negatywnie na koniunkturę przez cały rok 2002.

Część ekonomistów obecnych na Forum była zdania, że w Europie systematycznie poprawia się sytuacja gospodarcza, ale Stary Kontynent nie będzie w stanie wyprowadzić o własnych siłach całego świata z kryzysu.