Ethernet 10GBase-LRM

Grupa robocza IEEE pracująca nad połączeniami Ethernet 10 Gb/s, które są oparte na wielomodowych światłowodach klasy FDDI poczyniła znaczące postępy i przeszła do kolejnego etapu na drodze do ratyfikowania tego standardu.

Grupa przedstawiła też plan działania i poinformowała, że wstępna wersja standardu (draft) będzie gotowa pod koniec 2004 roku, ratyfikacja może mieć miejsce pod koniec 2005 roku.

Grupa przystępuje teraz do prac nad szczegółami technicznymi opisującymi warstwę fizyczną specyfikacji. Połączenie Ethernet 10 Gb/s oparte na typowym wielomodowym światłowodzie klasy FDDI (500 MHz) będzie mogło mieć długość do 220 metrów, a w przypadku wyselekcjonowania światłowodu o lepszych parametrach będzie mogło mieć długość 300 metrów. Użytkownicy będą też mogli stosować niewielkie wymienne moduły, który zdobyły już sobie prawo bytu w połączeniach światłowodowych. Grupie IEEE zajmującej się tą technologią przypisano nazwę IEEE 802.3aq. Inna nazwa to 10GBase-LRM.

Trzeba w tym momencie przypomnieć, że istnieje już standard Ethernet 10 Gb/s dla połączeń opartych na światłowodach, znany pod nazwą 10GBase-LX4. Szkopuł w tym, że standard nie zyskał uznania w oczach producentów i umarł jakby śmiercią naturalną. Stąd potrzeba opracowania nowej technologii dla tego obszaru.

Grupa chce opracować standard, który pozwoli producentom budować urządzenia znacznie tańsze niż te wykorzystujące światłowody 10GBase-LR (jednomodowe 1310 nanometrów; szeregowy interfejs LAN). W wielu budynkach znajdują się już światłowody wielomodowe i po opracowaniu nowego standardu użytkownicy będą mogli przechodzić od razu na Ethernet 10 Gb/s, nie inwestując w nowe światłowody a korzystając z istniejących.


TOP 200