Etapy rozwoju

Szeroko pojęty proces konwergencji nie przebiega rewolucyjnie, lecz dokonuje się etapami, na które w zasadzie nie zwraca się początkowo większej uwagi.

Szeroko pojęty proces konwergencji nie przebiega rewolucyjnie, lecz dokonuje się etapami, na które w zasadzie nie zwraca się początkowo większej uwagi.

Zwykle przebiega w bardzo różnorodny sposób. Wszak integrowania głosu z danymi dokonywano już w latach osiemdziesiątych, a nikt nie nazywał wtedy tej operacji elementem konwergencji. Idea komunikacji głosowej za pomocą komputerów klasy PC znana była też wiele lat temu, lecz dopiero od niedawna (za sprawą szybkich procesorów DSP) przekaz taki nabrał właściwego wymiaru w realizacji technicznej. Podobnie łączny i jednoczesny transport pakietowy głosu, danych i multimediów - używany już od pierwszej instalacji systemu transportowego SONET/SDH, także mający wszystkie cechy konwergencji nigdy wcześniej nie był tak definiowany. Chociaż do tej pory nie zdecydowano się, która z technologii szybkiego transportu (ATM czy IP) zwycięży w przyszłości przy tworzeniu sieci w pełni konwergentnej, już teraz wiadomo, że dominującym protokołem użytkowników końcowych staje się protokół IP, działający zarówno na platformach SDH i ATM, jak też w sieciach IP.

Zgodnie z obecnym stanem wiedzy proces tworzenia sieci konwergentnej można podzielić na trzy etapy, stopniowo rozszerzające infrastrukturę i usługi w sieci .

Etapy rozwoju

Prawdopodobne etapy wdrażania procesów konwergencji

Praktycznie niektóre procesy konwergencji odbiegają jednakże od nakreślonego wcześniej schematu, a kolejność i zakres wdrażania poszczególnych etapów (projekt, eksperyment bądź rzeczywista usługa) nie mają wyraźnie zakreślonych granic. Można przyjąć, że pierwszy etap eksperymentalnego wdrażania, zdominowany przez telefonię komputerową CTI (Computer Telephony Integratiori), centra usługowe Cali Center i sieci inteligentne IN (Intelligent Network), mamy już za sobą, ale budowa pierwszych sieci wirtualnych VPN (Virtual Private Network) przez połączone sieci stacjonarne i bezprzewodowe -podobnie jak wdrażanie komórkowej telefonii wielozakresowej MB (Multi Band) lub urządzeń o dwóch trybach pracy DM (Dual Mode) - dopiero się rozpoczyna. Dostęp do usług trzeciego etapu konwergencji, integrującego wszystkie przewidywane usługi telekomunikacyjne przez jedną szerokopasmową platformę IP, włącznie z jednoczesnym pakietowym przekazem multimedialnym, nastąpi dopiero za 3-4 lata.


TOP 200