Esperant 2.1

Większość użytkowników komputerów opanowała na tyle posługiwanie się arkuszem obliczeniowym, że może łatwo nauczyć się pisania prostych zapytań SQL do bazy danych. Niestety, gdy próbuje się wyjść nieco poza najprostsze możliwości tego języka, SQL okazuje się dużo bardziej skomplikowany niż wynika to z jego prostej składni i niewielkiej liczby komend. Jedną z metod obejścia tego problemu jest wykorzystanie programu Esperant do Windows firmy Software AG, producenta baz danych na duże komputery i systemy unixowe.

Większość użytkowników komputerów opanowała na tyle posługiwanie się arkuszem obliczeniowym, że może łatwo nauczyć się pisania prostych zapytań SQL do bazy danych. Niestety, gdy próbuje się wyjść nieco poza najprostsze możliwości tego języka, SQL okazuje się dużo bardziej skomplikowany niż wynika to z jego prostej składni i niewielkiej liczby komend. Jedną z metod obejścia tego problemu jest wykorzystanie programu Esperant do Windows firmy Software AG, producenta baz danych na duże komputery i systemy unixowe.

Esperant (cena 595 USD) zawiera następujące elementy składowe: moduł administracyjny DataView służący do tworzenia wyciągów z bazy, pomocnika do przygotowania zapytań SQL Expert, pomagającego przygotować zapytania w specjalnym języku podobnym do języka angielskiego lub bezpośrednio w SQL oraz moduł Reporter do prezentacji i manipulowania danymi.

Esperant korzysta z wielu narzędzi dla dostępu do baz danych, zarówno na systemach Windows lub Unix, jak i na mainframe IBM. Są to zarówno sterowniki ODBC, program Intersolv Q+E, Entire Access (własny produkt Software AG) lub SequelLink (TechGnosis).

Moduł administracyjny

Pozwala na budowanie wyciągów z bazy (DataView) posługując się informacjami o strukturze bazy, zapisanymi w samej bazie lub podanymi przez użytkownika. Moduł ma możliwość nadawania dowolnych nazw kolumnom danych z bazy, co ułatwia zrozumienie ich znaczenia; można także ukrywać kolumny oraz tworzyć kolumny będące wynikiem obliczeń na istniejących kolumnach.

Moduł zapytań SQL Expert

Jest produktem zupełnie nietypowym na rynku w tym sensie, że pozwala wyrażać zapytania w języku zbliżonym do angielskiego. Na ich podstawie tworzy poprawnie sformułowane zapytanie SQL. Pomocnik elektroniczny ułatwia początkującym tworzenie zapytania do bazy przez wypełnienie okienek dialogowych. Okno zapytania SQL daje szansę ćwiczenia w języku SQL, pokazując zapytanie utworzone przez Esperant.

Reporter

Służy do tworzenia raportów ekranowych i ich drukowania w typowych postaciach (kolumnowej, wielokolumnowej, do naklejek oraz z subraportem). Brak modułów do przygotowania wykresów, ale ponieważ dane można eksportować, np. do Excela lub programu graficznego, nie jest to ograniczenie odczuwane przez użytkownika.


TOP 200