Epicor już z nowym kierownictwem

W połowie maja zakończyły się procedury związane z przejęciem Epicor Software przez brytyjski fundusz inwestycyjny Apax Partners. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami koncern Epicor został połączony z Activant Solutions.

W kolejnych miesiącach postępować ma integracja oferty. Nastąpiły też zmiany w kierownictwie Epicor. Z początkiem czerwca prezesem i dyrektorem generalnym firmy Epicor Software został Perveza Qureshi, dotychczasowy prezes Activant Solutions. George Klaus, były przewodniczący rady nadzorczej, prezes i dyrektor generalny firmy Epicor, będzie przewodził radzie nadzorczej nowej spółki.

Przed włączeniem w struktury firmy Epicor amerykańska spółka Activant specjalizowała się w systemach klasy POS, a także zintegrowanych rozwiązaniach wspierających działalność sprzedażową, handlową i dystrybucyjną. Natomiast Epicor specjalizował się w rozwoju systemów klasy ERP dla przemysłu, a także w rozwiązaniach biznesowych dla sektora usługowego. Na polskim rynku firma znana jest m.in. z rozwiązań linii iScala, a jej najmłodszym produktem jest Epicor ERP. "Fuzja dwójki liczących się na światowym rynku dostawców oprogramowania biznesowego przyczyni się do powstania potężnej firmy wyspecjalizowanej w rozwiązaniach odpowiadających na potrzeby specyficzne dla kluczowych segmentów gospodarki" - zapowiadał w maju Jason Wright, partner zarządzający funduszem Apax Partners.

Podmiot, który powstał z połączenia obu firm będzie specjalizował się przede wszystkim w rozwiązaniach biznesowych przeznaczonych dla przedsiębiorstw produkcyjnych, firm dystrybucyjnych i handlowych oraz organizacji działających w sektorze usługowym. Łączne obroty wspomnianych firm sięgają zaś 800 mln USD.


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200