Epicor i Scala kontra MBS

Transakcja, której wartość jest szacowana na 87 mln USD, zostanie sfinalizowana w pierwszym kwartale 2004 r. Epicor działa głównie na rynku amerykańskim, a szwedzka Scala - w Europie, chociaż rozwiązania nowego jej właściciela są znane również na Starym Kontynencie. W Polsce sprzedaje je Qumak-Sekom, który pozyskał ok. 30 klientów, głównie zainteresowanych systemem CRM Clientele i ERP Advantage. Firma ta jest partnerem Epicor w Czechach i na Słowacji oprzez spółkę zależną - Quartex z Pragi. Epicor oferuje też system wspomagający zarządzanie e-epicor.

Transakcja, której wartość jest szacowana na 87 mln USD, zostanie sfinalizowana w pierwszym kwartale 2004 r. Epicor działa głównie na rynku amerykańskim, a szwedzka Scala - w Europie, chociaż rozwiązania nowego jej właściciela są znane również na Starym Kontynencie. W Polsce sprzedaje je Qumak-Sekom, który pozyskał ok. 30 klientów, głównie zainteresowanych systemem CRM Clientele i ERP Advantage. Firma ta jest partnerem Epicor w Czechach i na Słowacji oprzez spółkę zależną - Quartex z Pragi. Epicor oferuje też system wspomagający zarządzanie e-epicor.

Epicor i Scala kontra MBS

Rynek ERP w Polsce w 2002 r.

Na razie nie wiadomo jak będzie przebiegało porządkowanie linii produktowych obu firm. Sztandarowym produktem Scali pozostanie oczywiś-cie system iScala. Firma będzie jednak oferować klientom także rozwiązania Epicora, zwłaszcza te wspomagające zarządzanie łańcuchem dostaw o większej funkcjonalności niż moduł SCM w systemie iScala 2.2.

Planowaną transakcję można traktować jako próbę wzmocnienia pozycji Epicora w walce z Microsoft Business Solutions. Powstał on po przejęciu przez Microsoft Great Plains Software (silnego na rynku amerykańskim) i Navision (Europa). Połączenie firm Epicor i Scala ma umożliwić zwiększenie zasięgu działania i obniżenie kosztów tworzenia nowych rozwiązań. Pozwoli również na rozbudowę sieci partnerów, w przypadku Epicor w Europie, a Scali w USA.

Kierownictwo Epicora prawdopodobnie zechce skorzystać z przedłużającej się niepewności użytkowników systemów MBS. Zwłaszcza w Europie Zachodniej wielu z nich zgłasza wątpliwości co do kierunków rozwoju aplikacji biznesowych Microsoftu. Tym bardziej że na dłuższą metę utrzymywanie trzech systemów ERP nie ma sensu i wcześniej czy później klientom MBS zostanie zaproponowane jedno rozwiązanie. Koncernowi z Redmond nie pomaga także opinia firmy technologicznej z niewielkim doświadczeniem we wdrażaniu aplikacji biznesowych. Transakcja może także pomóc w konkurowaniu z - rozwijającym się niezwykle dynamicznie - polskim oddziałem Microsoft Business Solutions. W wyniku fuzji powstanie firma zatrudniająca ok. 40 konsultantów z 5 proc. udziałem w rynku.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200