EntireX Orchestrator/XML

EntireX Orchestrator/XML, znany wcześniej pod nazwą Tamino X-Bridge, jest jednym ze składników technologii integracyjnej EntireX firmy Software AG. Jest technologią warstwy pośredniczącej (middleware). Pełni funkcję brokera integracyjnego umożliwiającego współpracę aplikacji zlokalizowanych w środowiskach heterogenicznych.

EntireX Orchestrator/XML, znany wcześniej pod nazwą Tamino X-Bridge, jest jednym ze składników technologii integracyjnej EntireX firmy Software AG. Jest technologią warstwy pośredniczącej (middleware). Pełni funkcję brokera integracyjnego umożliwiającego współpracę aplikacji zlokalizowanych w środowiskach heterogenicznych.

Narzędzie to działa również jako pośrednik wymiany informacji opartych na języku XML. Oprogramowanie odbiera dokumenty XML, przesyłane za pośrednictwem sieci lokalnej lub Internetu, i jeśli to konieczne, tłumaczy je na format zrozumiały przez aplikację przed przesyłaniem ich do odbiorcy.

Po analizie struktury i zawartości dokumentu EntireX Orchestrator/XML postępuje według reguł definiowanych przez użytkownika, ustalając, dokąd dokument powinien zostać wysłany. Reguły te odzwierciedlają specyfikę przedsiębiorstwa, stąd też nie są przechowywane w DTD (Document Type Definitions), który odnosi się do samego dokumentu XML, lecz w specjalnych jednostkach XML, stworzonych do przechowywania tego typu informacji. EntireX Orchestrator/XML przechowuje reguły przesyłania niezależnie od dokumentów XML, do których są stosowane. Dzięki temu reguły definiowane przez użytkownika mogą być łatwo adaptowane do nowych wymagań.

EntireX Orchestrator/XML umożliwia wykorzystanie informacji znajdujących się w dokumentach XML i pozwala na szeroką automatyzację zadań.


TOP 200