Enterasys zwiększa bezpieczeństwo

Firma Enterasys Networks zademonstrowała na majowych targach NetWorld+Interop nowe rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo pracy jej wielowarstwowych przełączników linii Matrix N-Series, a pośrednio całej sieci LAN w której pracują.

Są to rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo pracy sieci, i to nawet tych, których pracuje sprzęt innych producentów. Nowe rozwiązania bezpieczeństwa dodane do przełączników pozwalają identyfikować i uwierzytelniać użytkowników oraz zarządzać nimi jak i aplikacjami oraz urządzeniami, takimi jak telefony IP. Dotyczy to też tych urządzeń, które są podłączone do sieci przez bezprzewodowe punkty dostępu.

Używając przełączników Enterasys, administrator może zapewnić użytkownikom dostęp do określonych zasobów sieci, posługując się zdefiniowanymi wcześniej zasadami. W ten sposób może on kontrolować każdego użytkownika i każdy port pracujący w sieci. Podczas gdy wiele zabezpieczeń stosowanych przez innych producentów pracuje na poziomie portów, rozwiązania stosowane przez Enterasys pozwalają kontrolować użytkowników w oderwaniu od portów, i to nawet w sieciach heterogenicznych.

Zobacz również:

Przełączniki firmy Enterasys analizują zawartość poszczególnych strumieni pakietów obsługujących użytkowników i aplikacje, tak iż ustalone wcześniej zasady można stosować w odniesieniu do indywidualnych użytkowników. Pozwala to chronić sieć komputerową przed robakami, wirusami i innymi atakami.

Przełączniki linii Matrix N-Series zawierają teraz opcje mapujące sieci VLAN z zasadami. Dlatego zamiast kontrolować wirtualne sieci LAN przy pomocy list dostępu ACL, administrator może to robić posługując się zdefiniowanymi wcześniej zasadami. Innej nowej opcji wprowadzonej do przełączników Matrix-N producent nadał nazwę "flow setup throttling". Rozwiązanie polega na tym, że po przekroczeniu określonych warunków progowych (które mogą wskazywać na to, że mamy do czynienia z niebezpieczeństwem), przełącznik generuje alarm.


TOP 200