Energia pod kontrolą

ENERGA Gdańska Kompania Energetyczna wykorzysta platformę SAP NetWeaver do integracji systemu R/3 z innymi rozwiązaniami.

ENERGA Gdańska Kompania Energetyczna wykorzysta platformę SAP NetWeaver do integracji systemu R/3 z innymi rozwiązaniami.

ENERGA wdroży system mySAP Business Suite. Projekt - realizowany przez Prokom Software - został zaplanowany na trzy lata. Podstawowa funkcjonalność systemu ma być gotowa na koniec 2004 r. W następnej kolejności jest planowane wdrożenie modułów eksploatacji, zarządzania projektami, zarządzania inwestycjami, HR i zarządzania strategicznego.

"To duże przedsięwzięcie, przy którym będą zaangażowane znaczne zasoby ludzkie naszej firmy. Skrócenie czasu trwania projektu spowodowałoby znaczące utrudnienia w normalnym funkcjonowaniu firmy, na które nie jesteśmy sobie w stanie pozwolić" - mówi Adam Cyperling, doradca prezesa zarządu ds. zintegrowanego systemu informatycznego w ENERDZE Gdańskiej Kompanii Energetycznej. Wdrożenie ma ułatwić firmie działanie po liberalizacji polskiego rynku energetycznego i podnieść konkurencyjność na rynkach polskim i unijnym. Firma spodziewa się także znacznych oszczędności.

Uniwersalny klej

W ramach projektu zostanie wykorzystana platforma integracyjna SAP NetWeaver. Posłuży ona do zintegrowania systemów billingowych: drobnego - Selen - i wielkiego odbioru - Energos z modułami finansowym i kontrolingu mySAP Business Suite. Automatyzacja wymiany danych pomiędzy aplikacjami ma spowodować przyspieszenie i podniesienie wydajności wspieranych przez nie procesów biznesowych.

"Wykorzystanie SAP NetWeaver pozwoli nam na uniknięcie kosztów związanych z budową interfejsów pomiędzy wykorzystywanymi przez nas aplikacjami. W naszej firmie występuje też duża liczba zewnętrznych systemów związanych m.in. z bieżącą działalnością operacyjną. W przyszłości wystąpi zapewne potrzeba integracji zewnętrznych systemów z mySAP Business Suite. SAP NetWeaver umożliwi ujednoliconą integrację tych rozwiązań, co w konsekwencji oznacza skrócenie procesów w czasie i obniżenie kosztów" - mówi Adam Cyperling. Niższe mają być też koszty zarządzania i utrzymania systemów.

Spośród kilkunastu produktów składających się na platformę NetWeaver w ENERDZE Gdańskiej Kompanii Energetycznej zostaną wykorzystane dwa: SAP Web Application Server (jako środowisko uruchamianej platformy) i SAP eXchange Infrastructure (definiujący integrację procesów).

Po stronie sprzętowej znajdą zastosowanie dwa serwery IBM pSeries (p605 i p670) pracujące pod kontrolą systemu operacyjnego AIX. Jako baza danych będzie wykorzystana Informix 9.3.

Platformę integracyjną przygotowuje Centrum Kompetencji NetWeaver w Prokom Software. Nie będzie to pierwsze wdrożenie platformy NetWeaver. "Z produktów wchodzących w skład NetWeaver korzysta już kilka firm w Polsce, m.in. Polkomtel" - mówi Jacek Bugajski, szef zespołu NetWeaver w .

Duży potrzebuje mniej

ENERGA korzystała dotychczas z blisko 20 systemów informatycznych. Szybko rozwijająca się gdańska firma zmagała się jednak z problemami związanymi z zarządzaniem nimi, wynikającymi z nadmiernego rozproszenia informacji, różnorodnych procedur postępowania oraz braku dostępu do niektórych danych. Firma, której głównymi przedmiotami działalności są: dystrybucja, przesyłanie i obrót energią elektryczną, obsługuje 600 tys. klientów. Ich liczba wzrasta każdego roku o ok. 7 tys.

W 2003 roku obrachunkowym zakończonym we wrześniu ub.r., należąca do Skarbu Państwa spółka wypracowała zysk netto w wysokości 5,7 mln zł. Na inwestycje w tym roku spółka przeznaczyła 92,6 mln zł. Część z nich pochłonie wdrożenie mySAP Business Suite i SAP NetWeaver.

Platforma NetWeaver

SAP NetWeaver to platforma integracyjna i aplikacyjna stanowiąca podstawę technologiczną rozwiązań projektowanych wg - promowanej przez SAP - architektury ESA (Enterprise Services Architecture), a także pakietów mySAP ERP i mySAP Business Suite oraz aplikacji SAP xApps.

Platformę NetWeaver wprowadzono na rynek w styczniu 2003 r. SAP zaprezentował ją jako najnowszą wersję oprogramowania integracyjnego, które po raz pierwszy znalazło się w ofercie SAP w 2001 r. pod nazwą mySAP Technology. Narzędzia wchodzące w skład tej platformy mogą współpracować z aplikacjami stworzonymi za pomocą języka ABAP oraz zbudowanymi w technologii J2EE i Microsoft .Net.

NetWeaver zapewnia także współpracę z IBM WebSphere.

SAP NetWeaver obejmuje cztery obszary: integrację ludzi (produkty Enterprise Portal i Mobile Infrastructure), wiedzy (Business Warehouse, część Enterprise Portal związana z knowledge management i Master Data Management), procesów (Business Process Management i adaptery do innych systemów) oraz platform i aplikacji (Web Application Server i Exchange Infrastructure).

We wrześniu 2003 r. SAP podjął decyzję o zsynchronizowaniu terminów wprowadzania na rynek nowych wersji produktów składających się na platformę NetWeaver. Prawdopodobnie zostaną także ujednolicone indeksy charakteryzujące kolejne wersje poszczególnych komponentów. Dotychczas aplikacje NetWeaver trafiały na rynek niezależnie. Pierwszą wspólną edycję zaplanowano na marzec 2004 r. Z wykorzystaniem tej wersji SAP NetWeaver będzie prowadzony projekt w Gdańskiej Kompanii Energetycznej ENERGA.


TOP 200