Energa-Operator szykuje zdalne opomiarowanie klientów

Elementem systemu zdalnych odczytów z urządzeń pomiarowych pracujących w sieci energetycznej Energa Operator będzie system aplikacyjny klasy Advanced Mettering Infrastructure (AMI) dostarczony przez konsorcjum spółek grupy kapitałowej ATM oraz Innovation Technology Group.

Energa-Operator szykuje zdalne opomiarowanie klientów

Będzie on służył do obsługi procesów związanych z zarządzaniem, pozyskiwaniem i udostępnianiem danych pomiarowych. Wartość kontraktu, o który zabiegało ośmiu wykonawców, opiewa na 18 mln zł brutto. Umowa obejmuje wdrożenie, integrację i rozwój rozwiązania. Projekt potrwa około dwóch lat. Infrastrukturę sprzętową i narzędzia informatyczne dostarczy Oracle. ATM skoncentruje się na zbudowaniu centralnej aplikacji i interfejsów z innymi systemami. ITG natomiast zbuduje część aplikacji sterującej infrastrukturą komunikacyjną i pomiarową oraz zarządzającą spływem danych odczytowych do centralnej bazy pomiarów. Budowana w Energa SA infrastruktura pomiarowa docelowo obsłuży kilka milionów liczników konsumentów komunalnych i kilkadziesiąt tysięcy dużych odbiorców przemysłowych. Będzie otwarta na przyszłościowe rozwiązania inteligentnego opomiarowania (Smart Grid Ready), zapewniającego obsługę również drobnych, rozproszonych wytwórców energii, w ramach wykorzystania ekologicznych, odnawialnych źródeł energii.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200