Emulacja w drukarkach laserowych

Typowa konfiguracja sprzętu w sieci sprowadza się do kilku mikrokomputerów podłączonych drukarką. Alternatywne podejście polega na wykorzystaniu drukarki przez kilka PC, bez pośrednictwa sieci. Wymaga to jednak specjalnego typu drukarek. Drukarki laserowe EPSON EPL-8100 i EPL-4300 mają 4 (maksymalnie 6) typów emulacji, pomiędzy którymi mogą następować przełączenia.

Typowa konfiguracja sprzętu w sieci sprowadza się do kilku mikrokomputerów podłączonych drukarką. Alternatywne podejście polega na wykorzystaniu drukarki przez kilka PC, bez pośrednictwa sieci. Wymaga to jednak specjalnego typu drukarek. Drukarki laserowe EPSON EPL-8100 i EPL-4300 mają 4 (maksymalnie 6) typów emulacji, pomiędzy którymi mogą następować przełączenia.

Przy zainstalowanej karcie PostScriptu drukarka przełącza się automatycznie między PostScriptem a innymi typami emulacji (Intelligent Emulation Switching - IES). Przeważnie są to EPSON Page Printer Modus, HP-LaserJet III-emulacja PCL 5 (Printer Control Language) oraz ESC/P9 i ESC/P24 dla drukarek 9- i 24-igłowych. Użytkownik ma zatem do wyboru automatycznie dwa typy emulacji: PostScript lub inną. By umożliwić wybór pomiędzy wszystkimi typami emulacji, przygotowano zestaw poleceń sterujących EPL (EPSON Printer Shared Language). Drukarka nie przestawia się jednak samoczynnie na żądaną emulację lecz po przekazaniu zestawu komend sterujących wydrukiem pliku. Jest zatem obojętne z jakimi programami i sterownikami pracuje użytkownik, wydruk następuje na jednej drukarce w odpowiedniej emulacji. Jest to szczególnie przydatne dla uźytkowników, którzy muszą często zmieniać emulacje.


TOP 200