Elektryczność kontrolowana

ABB zaprezentowała Polsce system Panorama, nadzorujący procesy energetyczne.

ABB zaprezentowała Polsce system Panorama, nadzorujący procesy energetyczne.

W połowie września br. firma ABB otworzyła nową, stałą siedzibę ABB Network Control & Protection - jednostki działającej w Polsce w ramach segmentu zajmującego się przesyłaniem i dystrybucją energii. Zadaniem oddziału jest projektowanie, opracowywanie oprogramowania oraz zestawianie kompletnych systemów związanych z produkcją i dystrybucją energii.

W ofercie ABB Network Control & Protection znajdują się systemy sterowania i zabezpieczania produkcji, przesyłania oraz dystrybucji energii. Dział ten dostarcza także systemy pomiarowe, telekomunikacyjne (na potrzeby energetyki) oraz całkowity system kontroli, koordynacji i zbierania danych w sieciach elektroenergetycznych.

"Oferujemy całościowe rozwiązanie do nadzoru procesu energetycznego o nazwie Panorama. Steruje ono wszystkimi procesami, począwszy do produkcji energii, poprzez jej przesyłanie i dystrybucję do końcowego użytkownika. Dotychczas prezentowaliśmy nasz system jedynie na wystawach międzynarodowych. W Polsce po raz pierwszy Panorama oficjalnie zaprezentowana została klientom. Związane jest to z naszym przeświadczeniem o wielkim zapotrzebowaniu na polskim rynku na tego typu systemy. Jesteśmy zainteresowani uczestnictwem w już rozpoczętym procesie modernizacji polskiej energetyki, która ma dostosować nasz system do współpracy z europejskim systemem energetycznym" - powiedział Włodzimierz Karski, dyrektor ABB Network Control & Protection.

Jednym z pierwszych projektów, w jakich uczestniczy ABB, jest modernizacja Elektrowni Turów. Pierwszy i drugi blok elektrowni zostały praktycznie zdemontowane i tworzone są od początku. Firma w ramach tego projektu zamierza uczestniczyć także w modernizacji stacji przesyłania energii w Mikułowie, jednej z największych w Europie. Stacja ta zajmuje się zarówno przesyłaniem energii z Elektrowni Turów, jak rownież łączy systemy energetyczne Polski i Niemiec. Włodzimierz Karski zapewnia, że 50% systemów wykorzystywanych przy modernizacji polskiej energetyki będzie stworzone w Polsce.

Głównymi klientami ABB Network Control & Protection w Polsce są: Polskie Sieci Elektroenergetyczne, elektrownie i elektrociepłownie, jak również zakłady przemysłowe (rafinerie, kopalnie, stalownie i zakłady chemiczne). Do najważniejszych już zakończonych lub obecnie realizowanych projektów należą: system sterowania stacjami dla Elektrowni Turów, system sterowania części elektrycznej bloków 3 i 4 w Elektrowni Opole, pełna automatyka i sterowanie dla jednej ze stacji w Elektrociepłowni Kraków oraz system sterowania i zabezpieczeń w Stacji Wysokich Napięć w Mościskach. Wśród zakładów przemysłowych klientami firmy są: Zakłady Górnicze KGHM Polska Miedź, Zakłady Azotowe we Włocławku i Rafineria Gdańska.


TOP 200