Elektrownia Kozienice wybrała IFS

Elektrownia Kozienice, jedna z największych w Polsce elektrowni opalanych węglem kamiennym, zawarła umowę na wdrożenie systemu IFS Applications. Od marca 2006 r. z systemu IFS ma korzystać 440 pracowników elektrowni.

Elektrownia Kozienice, jedna z największych w Polsce elektrowni opalanych węglem kamiennym, zawarła umowę na wdrożenie systemu IFS Applications. Od marca 2006 r. z systemu IFS ma korzystać 440 pracowników elektrowni.

System będzie obsługiwał praktycznie całą działalność firmy (finanse, budżetowanie, kontroling, gospodarka magazynowa i remontowa, utrzymanie ruchu oraz zarządzanie inwestycjami, sprzedażą, majątkiem, obiegiem dokumentów, paliwami i transportem). Elektrownia Kozienice będzie korzystać ze Zrównoważonej Karty Wyników i Portali Osobistych.

W Elektrowni Kozienice energia jest wytwarzana przez osiem bloków o mocy 205-225 MW i dwa 535-560 MW. Udział Kozienic w produkcji energii wynosi ok. 12%.


TOP 200