Elektroniczny rozkład jazdy

W Birmingham wprowadza się elektroniczny rozkład jazdy autobusów.

W Birmingham wprowadza się elektroniczny rozkład jazdy autobusów.

Satelita nawigacyjny śledzi pozycję każdego autobusu w systemie transportu miejskiego i, co 30 sek. notuje jej zmiany. Dane te są przetwarzane na informację podającą czas przyjazdu autobusów do kilku kolejnych przystanków. System działa dzięki pracy stacji roboczej SUNMicrosystems i jest eksperymentalnie wykorzystywany przez firmę autobusową Centro, która zapewnia pasażerów, że przychodząc na przystanek będą mogli natychmiast się dowiedzieć, o której godzinie przyjadą trzy kolejne autobusy wybranej linii. Ponadto, monitory na przystankach podają trasy i godziny najkorzystniejszych połączeń do wybranych punktów miasta. Na początek w systemie Centro pracować będzie 50 autobusów obsługujących dwie linie.


TOP 200