Elektroniczny obieg informacji

Logotec Engineering przedstawi najnowsze wersje swoich produktów: oprogramowania do zarządzania dokumentami i obiegiem informacji DDM9000 3.5 oraz aplikacji do zarządzania dokumentacją techniczną PDM9000 i PDM9000 Inwestycje. Po raz pierwszy zaprezentowany zostanie też moduł DDM/PDM9000 Internet Connector, umożliwiający zdalny dostęp za pośrednictwem przeglądarek internetowych do centralnej bazy danych i dokumentów obsługiwanej przez pakiety DDM9000 i PDM9000. Firma zademonstruje także aplikacje CAD/CAM Logocad TRIGA i Eplan 21.

Logotec Engineering przedstawi najnowsze wersje swoich produktów: oprogramowania do zarządzania dokumentami i obiegiem informacji DDM9000 3.5 oraz aplikacji do zarządzania dokumentacją techniczną PDM9000 i PDM9000 Inwestycje. Po raz pierwszy zaprezentowany zostanie też moduł DDM/PDM9000 Internet Connector, umożliwiający zdalny dostęp za pośrednictwem przeglądarek internetowych do centralnej bazy danych i dokumentów obsługiwanej przez pakiety DDM9000 i PDM9000. Firma zademonstruje także aplikacje CAD/CAM Logocad TRIGA i Eplan 21.

DDM/PDM9000 Internet Connector umożliwi użytkownikom korzystającym z pakietów DDM9000 i PDM9000 w pełni zdalną pracę z tymi pakietami przy wykorzystaniu Internetu. Użytkownik, identyfikowany na podstawie hasła, będzie mógł za pośrednictwem WWW uzyskać dostęp do centralnej bazy dokumentów i uczestniczyć we wszystkich projektach, do których jest przydzielony. Kadra kierownicza może w ten sam sposób kontrolować działania pracowników i postępy w realizacji zadań. Najbardziej wymagający klienci mogą także wprowadzić dodatkowe zabezpieczenie dostępu w postaci klucza sprzętowego, który będzie musiał być dołączony do komputera z przeglądarką w trakcie całej sesji komunikacyjnej.

Logotec zaprezentuje również najnowszą wersję swojego sztandarowego produktu - pakietu DDM9000. W wersji 3.5 pakiet ten jest już w pełni zgodny z problemem roku 2000. W porównaniu z poprzednią wersją posiada także bardziej zaawansowany moduł definiowania przepływu zadań (workflow). Pakiet pracuje na bazie platformy BackOffice Microsoft i współpracuje z aplikacjami biurowymi tej firmy.

Prezentowany na targach Logocad TRIGA jest najnowszą generacją systemu Logocad do trójwymiarowego modelowania bryłowego, znajdującego zastosowanie głównie w mechanice. Umożliwia m.in. parametryczne modelowanie bryłowe i tworzenie rysunku szczegółowego.

Kolejny z prezentowanych pakietów - Eplan 21 - wspomaga projek- towanie i tworzenie dokumentacji obwodów elektrycznych i systemów automatyki. Jego najnowsza wersja, prezentowana na targach, automatyzuje wiele, wykonywanych dotąd ręcznie, funkcji co pozwala wyeliminować znaczną część pomyłek i błędów powstających z winy użytkownika.