Elektroniczne wsparcie spedycji

Grupa Raben w swoich spółkach w Czechach, na Węgrzech i Słowacji wprowadza system obiegu dokumentów DomDaty AG.

Do końca drugiego kwartału bieżącego roku zakończy się budowa elektronicznego obiegu faktur kosztowych oraz jego integracja z używanymi w poszczególnych spółkach Grupy oprogramowaniem spedycyjnym i księgowym.

Celem wdrożenia jest automatyzacja procesów związanych z rejestracją, akceptacją i rozliczaniem dokumentów finansowych, uporządkowanie ich przepływu w firmie oraz utrzymanie terminowych płatności, a także zmniejszenie zużycia surowców naturalnych, w tym przypadku papieru. Budowany na bazie platformy WorKNET Smart system obsługuje obieg faktur, z pełną ścieżką dekretacji i opisem planu kont. System zintegrowany z systemem do zarządzania kontrahentami i kontami bankowymi oraz z modułami księgowymi systemu SAP. Wcześniej DomData wdrożyła podobne rozwiązanie w polskich, niemieckich i holenderskich spółkach tego operatora logistycznego.

Zobacz również:


TOP 200