Elektroniczne książki

Dla wielu miłośników literatury science-fiction nazwisko klasyka tego gatunku literackiego Isaaka Asimova będzie na pewno zachętą do nabycia pakietu ''Science Adventure''.

Dla wielu miłośników literatury science-fiction nazwisko klasyka tego gatunku literackiego Isaaka Asimova będzie na pewno zachętą do nabycia pakietu ''Science Adventure''.

Jak zapewniają twórcy tej multimedialnej książki scenariusz do niej to ostatnie dzieło Asimova. Po zainstalowaniu - wymaga to niestety aż 7 MB pojemności dysku twardego - książka odpowiada na wiele pytań związanych z rozwojem, historią i wpływem nauki na nasze życie. Mówi o chemii, fizyce, biologii, astronomii, ekologii i technice. Zawiera setki kolorowych (256 kolorów) zdjęć wysokiej rozdzielczości widocznych na monitorze EGA lub VGA oraz odpowiednie ilustracje dźwiękowe. Całość kosztuje 80 USD.

Kolejna komputerowa książka dostępna na rynku amerykańskim to "Chemistry Works", która zawiera encyklopedyczne informacje na temat 108 pierwiastków - informuje o powłokach elektronowych, temperaturach wrzenia i parowania, strukturach krystalicznych, izotopach, utlenianiu, łączeniu i wielu innych tematach. Kosztuje 70 USD.

Przy użyciu komputera wyposażonego w kolorową grafikę i mysz możemy także przejrzeć pakiet "AUTOWORKS". Poświęcony jest on budowie samochodu. Pokazuje na ekranie jak działają jego podstawowe układy, a następnie możemy zaznajamiać się z coraz bardziej szczegółowymi informacjami na temat zespołów i części. Całość zawiera potężną bazę danych i megabajty kolorowych ilustracji. Kosztuje 80 USD.

Są to niektóre pozycje z oferty liczącej obecnie ok. kilkadziesiąt podręczników, atlasów, encyklopedii. Zawierają wiele upakowanych informacji dostępnych po odpowiednim uaktywnieniu myszą ikony lub pozycji menu. Grafika tych multimedialnych programów może być wykorzystywana jako ilustracja do własnych opracowań.


TOP 200