Elektrim porozumiał się z Vivendi

Wczoraj oba konsorcja podpisały ostateczne porozumienie, na mocy którego francuska firma przejęła kontrolę nad aktywami telekomunikacyjnymi Elektrimu.

Wczoraj (5 września br.) Elektrim podpisał umowę z Vivendi dotyczącą przejęcia aktywów teleinformatycznych Elektrimu przez francuski koncern. Vivendi przejmie również kontrolę nad Polską Telefonią Cyfrową (PTC), operatorem sieci telefonii komórkowej Era. Umowa pomiędzy Elektrimem a Vivendi opiewa na kwotę 591 mln euro (ponad 2 mld zł). Podpisane porozumienie jest realizacją listu intencyjnego, który Elektrim i Vivendi zawarły w czerwcu 2001 roku.

Po sfinalizowaniu transakcji Vivendi Universal będzie właścicielem pakietu większościowego (51% udziałów) w Elektrim Telekomunikacja Sp. z o.o. Automatycznie francuski holding uzyska kontrolę nad Polską Telefonią Cyfrową Sp. z o.o., operatorem sieci telefonii komórkowej Era. Stanie się tak, gdyż Elektrim Telekomunikacja posiada 51% udziałów w PTC (49% udziałów należy do Deutsche Telekom).

Zobacz również:

  • Google i NIST uruchomią produkcję procesorów kolejnej generacji

Zgodnie z umową, sprzedaż przez Elektrim do Elektrimu Telekomunikacji (ET) wszystkich aktywów ze swoich spółek telefonii stacjonarnej pozwoli na uzyskanie przez Elektrim sumy 491 mln euro. ET stanie się właścicielem akcji spółek: Regionalne Sieci Telekomunikacyjne El-Net SA, Telefonia Regionalna Sp. z o.o., Elektrim Tv-Tel Sp. z o.o. i Elektrim Auto-Invest Sp. z o.o. Pozostałe 100 mln euro wpłynie do koncernu jako równowartość 2% udziałów w spółce Elektrim Telekomunikacja i 1% akcji w spółce Carcom. Sprzedaż akcji tych spółek do Vivendi odbędzie się poprzez trzeci, niezależny podmiot (spółkę Yamar Finance), który odsprzeda aktywa Vivendi Universal w momencie uzyskania wymaganego zezwolenia.

Wcześniejsze negocjacje prowadzone między Elektrimem a Vivendi zakładały także sprzedaż Francuzom spółek internetowych (m.in. Poland.com, eCenter, Elektrim OnLine, CT Creative Team), w których udziałowcem jest Elektrim. Spółki te jednakże nie zostały objęte transakcją.

Spółki Vivendi i Elektrim potwierdziły zamiar wprowadzenia w ciągu 12-18 miesięcy Elektrimu Telekomunikacji na warszawską Giełdę Papierów Wartościowych.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200