Elektrim oskarżony o niewywiązanie się z umowy z Eastbridge NV

W czerwcu ubiegłego roku spółki podpisały porozumienie na mocy którego Elektrim miał przejąć od Eastbridge NV 50% udziałów firmy AGS New Media i tyleż samo akcji Easy Net SA. Elektrim otrzymał od Warszawskiego Sądu Okręgowego wniosek o tymczasowym zabezpieczeniu roszczeń holenderskiej spółki na kwotę 37 mln USD.

Elektrim otrzymał od warszawskiego Sądu Okręgowego postanowienie o tymczasowym zabezpieczeniu roszczeń firmy Eastbridge NV, dotyczących wykonania umowy, jaką firmy zawarły w czerwcu 2000 r. Zgodnie z postanowieniem Elektrim miałby zapłacić blisko 37 mln USD w zamian za 4280 akcji EasyNet SA oraz 1050 akcji spółki AGS New Media. Zapłatą miało być zajęcie udziałów Elektrim w El-Net SA i spółce Elektrim Telekomunikacja.

Eastbridge, właściciel Domów Towarowych Centrum, powołuje się na porozumienie z ub.r., na mocy którego Elektrim miał przejąć 50% udziałów firmy AGS New Media i tyle samo akcji Easy Net SA. Spółki te realizują projekty internetowe Eastbridge, do których należą: empik.com, galeria.com i smyk.com oraz serwis Aukcja.com. Umowa z Elektrimem miała zapewnić tym przedsięwzięciom dodatkowe źródło finansowania oraz dostęp do kanałów dystrybucji informacji np. poprzez należącą do Elektrimu sieć telewizji kablowej.

Zobacz również:

  • Ta firma oskarża Facebooka o przywłaszczenie sobie jej nazwy
  • UE uchyla grzywnę antymonopolową nałożoną na Qualcomm

Eastbridge w ciągu dwóch tygodni będzie miał możliwość wytoczenia powództwa przeciwko Elektrimowi. W razie upłynięcia terminu nałożone przez sąd zabezpieczenie zostanie zniesione.

Elektrim złożył do Sądu Apelacyjnego wniosek o wstrzymanie wykonalności postanowienia i wniósł skargę na czynności komornika. Firma twierdzi, iż nie otrzymała uprzednio wezwania do zapłaty, co jest niezbędne do wszczęcia ewentualnego postępowania egzekucyjnego. Zarząd firmy poinformował także o możliwości wystąpienia z powództwem przeciwko Eastbridge oraz jednemu z członków rady nadzorczej Elektrim SA, który wykorzystywał poufne informacje firmy, będąc jednocześnie członkiem władz Eastbridge NV.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200