Elektrim ma 51% udziałów w Erze GSM

Elektrim SA sfinalizował w dniu 26 sierpnia 1999 r. transakcję nabycia 15,8% udziałów w kapitale spółki Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o. (Era GSM). Łączna wartość transakcji wynosi 679,4 mln USD.

Elektrim SA sfinalizował w dniu 26 sierpnia 1999 r. transakcję nabycia 15,8% udziałów w kapitale spółki Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o. (Era GSM). Łączna wartość transakcji wynosi 679,4 mln USD.

Elektrim nabył je od: od BRE Bank SA (3,0% kapitału zakładowego), Kulczyk Holding SA (4,8%), Drugiego Polskiego Funduszu Rozwoju - BRE sp. z o.o. (2,0%) i TUiR Warta SA (4,1%). Elektrim nabył również od BRE Bank SA i Anny Woźniak 100% udziałów spółki Carcom Warszawa, która posiada 1,9% udziałów w Erze GSM.

W wyniku wykonania umowy, Elektrim, posiada 48,0% udziałów PTC, a podmiot w 100% od niego zależny - Carcom Warszawa - dalsze 1,9%. Ponadto, Elektrim - Autoinvest SA, podmiot stowarzyszony z Elektrimem, posiada 1,1% kapitału akcyjnego Ery GSM.


TOP 200