Elektrim SA: strata w I kwartale

Spółka w okresie tym uzyskała przychód na poziomie 53,5 mln zł. Był on jednak niższy o 60% w stosunku do IV kw. 2000r. Firma poniosła stratę w wysokości 7,2 mln zł.

Elektrim S.A. zamyka pierwszy kwartał stratą 7,2 mln zł. Przychód firmy ze sprzedaży wyniósł 53,5 mln zł i był o 60% niższy w stosunku do IV kw. 2000r. Według zarządu firmy niekorzystne wyniki finansowe związane są z kosztami reorganizacji przeprowadzanej w Grupie Elektrim, m.in. z przekazaniem działalności operacyjnej przez Elektrim SA do podmiotów zależnych

Zobacz również:


TOP 200