Elastyczność, skalowalność i dopasowanie to główne czynniki warunkujące wybór systemu biznesowego

Z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy IFS wynika, że elastyczność systemu jest najważniejszym kryterium branym pod uwagę przy ocenie dostawców oprogramowania biznesowego z perspektywy działów informatycznych. Nie brak również czynników odnoszących się wprost do firmy wdrożeniowej.

Z przeprowadzonych analiz wynika, że najważniejsze czynniki brane pod uwagę przez dyrektorów IT w procesie weryfikacji ofert na wdrożenie systemów klasy ERP to kolejno: elastyczność i skalowalność systemu; innowacyjność, dobre zrozumienie funkcjonowania firmy i zaangażowanie ze strony dostawcy; orientacja systemu na potrzeby konkretnych użytkowników. W badaniu przeprowadzonym przez firmę TNS Sifo wzięli udział przedstawiciele 216 firm ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Szwecji i krajów Beneluksu.

Według przedstawicieli firmy analitycznej TNS Sifo osoby decydujące o realizacji projektów wdrożenia systemów klasy ERP w coraz większym stopniu zwracają uwagę na tzw. miękkie umiejętności konsultantów wdrożeniowych. Zaangażowanie przedstawicieli dostawcy jest postrzegane jako równie ważne, co zorientowanie systemu na użytkownika. "Warto zwrócić uwagę, że zorientowanie systemu na użytkownika znalazło się w pierwszej piątce. Oznacza to, że nawet na poziomie IT cenna jest intuicyjność i przyjazność obsługi systemu. Projekty z dziedziny oprogramowania biznesowego obejmują obecnie nie tylko składniki technologiczne i funkcjonalne, ale też czynniki ludzkie, które również stanowią o wartości systemu w całym okresie jego funkcjonowania" - podkreśla Alexander Sovré, odpowiedzialny za badania nad sektorami IT i telekomunikacji w TNS Sifo.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200