Elastyczność na żądanie

Konferencja IBM Forum była okazją do zaprezentowania pełnej oferty koncernu.

Konferencja IBM Forum była okazją do zaprezentowania pełnej oferty koncernu.

Porozumienie między IBM i Telekomunikacją Polską, dotyczące wprowadzenia wspólnej oferty wdrażania systemów CRM, oraz zapowiedź rozszerzenia oferty IBM o elementy tzw. utility computing (wynajmowanie dostępu do aplikacji i systemów) to najważniejsze nowości warszawskiej konferencji IBM Forum. W trakcie imprezy IBM prezentował przeprowadzone ostatnio wdrożenia oraz pełną ofertę produktów i usług, które są dostępne na polskim rynku. Hasłem przewijającym się przy każdej okazji było On Demand Business (biznes na żądanie), które ma charakteryzować strategię IBM obraną przed dwoma laty. IBM Forum trwało 2 dni - pierwszy był przeznaczony dla współpracujących z IBM firm IT, a na drugi zaproszono obecnych i potencjalnych klientów. Zainteresowanie udziałem w konferencji wyraziło ponad 900 osób, a uczestniczyło w niej ponad 300 firm partnerskich.

Impulsem do zawarcia porozumienia z TP SA dotyczącego utworzenia tzw. Centrum Kompetencji CRM były doświadczenia z wdrożenia systemu CRM u tego największego polskiego operatora. Na projekt prowadzony przez IBM Polska składało się wdrożenie oprogramowania PeopleSoft CRM, uruchomienie 34 centrów kontaktu z klientami, modyfikacja ponad 100 procesów biznesowych i przeszkolenie 7000 pracowników.

IBM chce skorzystać z "kompetencji TP SA w budowie i obsłudze kanałów komunikacji". Zdaniem przedstawicieli firmy współpraca ta umożliwia wprowadzenie unikalnej oferty rynkowej w zakresie wdrożeń systemów CRM.

Strategia On Demand Business oznacza według IBM wprowadzenie do oferty zestawu produktów, narzędzi i usług umożliwiających prowadzenie przedsiębiorstwa, w którym w pełni zintegrowane są procesy biznesowe obejmujące całość organizacji wraz z partnerami, dostawcami i klientami. Struktura takiej modelowej firmy powinna być na tyle elastyczna, by umożliwić szybką modyfikację i reagowanie na wymagania rynku - nowe możliwości lub pojawiające się zagrożenia.

W skład oferty On Demand Business wchodzi wiele elementów, m.in. oferta usług Utility Computing i usługi Capacity On Demand (możliwość okresowego zwiększania mocy obliczeniowej lub pamięci w zainstalowanych przez klienta serwerach wtedy, gdy jest ona potrzebna przy wnoszeniu opłat tylko za zamówiony czas jej wykorzystywania).

Utility computing jest usługą przypominającą model ASP (Application Service Provider - wynajmowanie mocy przetwarzania i oprogramowania), ale jak podkreśla Krzysztof Chełpiński, polski dyrektor IBM Global Services, oferta IBM będzie znacznie szersza.

Na razie nie są jeszcze ujawniane bliższe szczegóły, ponieważ oferta zostanie ostatecznie sprecyzowana dopiero po przeanalizowaniu prowadzonych obecnie wdrożeń pilotażowych. Krzysztof Chełpiński zapowiada, że usługa ta będzie dostępna na początku przyszłego roku i oczekuje, iż największy popyt na nią będzie wśród średniej wielkości przedsiębiorstw.


TOP 200