Ekspansja czeskiego CEZ dzięki polskiemu ERP

Czeski koncern energetyczny CEZ, działający w krajach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej oraz Turcji, zastosował polski system ERP Navireo. Dzięki wdrożeniu firma zreorganizowała i zintegrowała funkcjonalnie ważne obszary działalności: handlowy, finansowy, księgowy.

System pozwolił zapanować nad stale rosnącą liczbą dokumentów i rozrachunków dla końcowych odbiorców energii elektrycznej. Parametryzacja i rozbudowa Navireo oraz integracja z systemem fakturującym umożliwiły automatyzację rozliczania rachunków. Przyspieszono proces wymiany informacji pomiędzy spółkami grupy CEZ. "Zależało nam na systemie, który będzie można łatwo zintegrować z naszym autorskim programem naliczającym opłaty za energię elektryczną i z systemem bankowym generującym informacje o wpłatach od klientów" - mówi Marie Papugova, szefowa Działu Rozliczeń w ČEZ Zákaznické služby.

Wdrożenie systemu realizowane było na terenie Czech przez firmę Tespin z Wrocławia. W pracach zespołu wdrożeniowego uczestniczyły także trzy osoby z ČEZ Zákaznické služby.

Zobacz również:


TOP 200