Ekosystem talentów IT

Polska pozostaje w centrum uwagi ProData Consult i emagine – Anders Gratte i Mariusz Grajewski mówią o trendach w IT oraz perspektywach rozwoju połączonych firm.

Mariusz Grajewski, CEO ProData Consult Polska

Posiadanie, jak również pozyskanie kluczowych specjalistów IT od kilku lat jest wielkim wyzwaniem dla organizacji w całej Europie. Deficyt kompetencji odczuwa coraz więcej firm. Czy to już stały trend?

Mariusz Grajewski, CEO ProData Consult Polska: Fakt, że priorytetem większości firm jest rozwój technologiczny, sprawił, iż popyt na specjalistów IT cały czas rośnie. Rynek nieustannie poszukuje talentów z określonymi kompetencjami, zarówno miękkimi, jak i twardymi. Wyścig o najlepszych rozpoczął się już długo przed pandemią, ale cyfryzacja sektorów gospodarki znacząco go przyspieszyła. Deficyt w pozyskaniu programistów, administratorów czy testerów odczuwają przede wszystkim te firmy, które ciężar poszukiwania, rekrutacji i utrzymania wysokiej klasy specjalistów wzięły na siebie. Outsourcing usług informatycznych, zwłaszcza w skali europejskiej czy globalnej, pozwala w dużym stopniu równoważyć niedobory pracowników IT na światowych rynkach.

Ekosystem talentów IT

Anders Gratte, CEO Grupy ProData Consult

Jak oceniają panowie polski rynek i potencjał pozyskiwania z niego kompetencji kluczowych do wsparcia firm?

Anders Gratte, CEO Grupy ProData Consult: Polska zajmuje wysokie pozycje w światowych rankingach branżowych: 10 miejsce na świecie i 4 w Europie wśród najlepszych dostawców usług IT; 3 miejsce wśród najlepszych programistów świata oraz 4 w rankingu dla najlepszych koderów. Polaków wyróżniają: szeroka wiedza techniczna, sprawność operacyjna, a także umiejętności szukania i tworzenia rozwiązań dla złożonych problemów algorytmicznych. Nie bez znaczenia jest też bliskość kulturowa z krajami Europy Północnej i Zachodniej. Polska pozostaje centrum usług nearshoringowych ProData Consult i emagine, odgrywając coraz większą rolę pod względem wpływów do grupowego budżetu połączonych firm.

Mariusz Grajewski: W tym roku polski oddział ProData Consult obchodzi 15-lecie. Przez ten czas przeszliśmy drogę od firmy wyłącznie outsourcingowej do zaawansowanego konsultingu IT, w ramach którego jesteśmy w stanie zbudować duże i bogate w kompetencje zespoły oraz prowadzić projekty, opierając się na zdefiniowanym KPI. Naturalnym kierunkiem rozwoju są coraz bardziej zaawansowane usługi zwiększające wartość dodaną dla klienta. Polska posiada nie tylko jedne z najlepszych, ale też jedne z najliczniejszych zasobów ludzkich IT w Europie, które każdego roku zasilane są o kolejne kilkanaście tysięcy absolwentów kierunków IT i pokrewnych. Mimo to wiele firm w naszym kraju odczuwa trudności w obsadzaniu stanowisk informatycznych. Kluczowa dla rozwoju biznesu staje się zdolność do przyciągnięcia i utrzymania kadry informatycznej. Cieszę się, że nasza pozycja rynkowa i szeroko rozumiana oferta kierowana do specjalistów IT pozwalają nam skutecznie konkurować o najlepsze zasoby i od kilku lat utrzymywać dynamikę wzrostu przychodów na poziomie ok. 40% rocznie. Do końca roku w naszych polskich strukturach ma działać 1500 osób, w tym blisko 1400 specjalistów IT. Nie zmienia to jednak faktu, że luka między popytem a podażą informatyków w Polsce staje się z roku na rok coraz większa, a będzie coraz trudniej.

Czego dziś chcą klienci? Jakich technologii czy rekomendacji potrzebują organizacje, by wzrastać cyfrowo i utrzymywać mocną pozycję rynkową? Czy możecie wskazać najważniejsze potrzeby firm, którym świadczycie usługi?

Mariusz Grajewski: W światowym rankingu najbardziej pożądanymi fachowcami są m.in.: specjalista ds. bezpieczeństwa IT, architekt rozwiązań chmurowych, administrator bazy danych. Firmy jeszcze bardziej utwierdziły się w przekonaniu, że najważniejsze jest bezpieczeństwo ich systemów i rozwiązań w cyfrowym świecie. Obecnie wiele firm wprowadza podejście organizacji data driven, w której dane są strategicznym zasobem wpływającym na niemal każdy aspekt pracy. Coraz więcej uwagi poświęca się także rozwiązaniom typu AI czy Machine Learning, które przyspieszają procesy i sprawiają, że są bardziej efektywne. Te dwa obszary są również ważne dla ProData Consult i emagine – na wewnętrzne potrzeby stworzyliśmy rozwiązania, które pozwalają jeszcze lepiej dopasowywać naszych specjalistów do potrzeb realizowanych projektów.

Deficyt w pozyskaniu programistów, administratorów czy testerów odczuwają głównie firmy, które ciężar poszukiwania, rekrutacji i utrzymania wysokiej klasy specjalistów wzięły na siebie. Outsourcing usług informatycznych pozwala w dużym stopniu równoważyć niedobory pracowników IT na światowych rynkach.

Mariusz Grajewski, CEO ProData Consult Polska

W 2021 r. zakupiliście, jako Grupa, jedną z firm operujących w sektorze outsourcingu IT w Europie Zachodniej, tj. emagine. Czy to partnerstwo z emagine może wpłynąć na nowe rozdanie na rynku usług IT w Europie?

Anders Gratte: ProData Consult jest jednym z liderów w swoim segmencie rynku w krajach skandynawskich. Rozwój biznesu wraz z emagine na dalszych rynkach Europy Zachodniej będzie wymagał czasu, dlatego nie możemy jeszcze mówić o nowym rozdaniu na rynku usług IT. Połączenie firm już teraz ma jednak znaczenie dla rynku polskiego. Możliwość oferowania realizowanych w Polsce usług nearshoringowych klientom z nowych dla nas rynków, tj. Francji, Wielkiej Brytanii czy Niemiec, na pewno będzie dodatkowo wzmacniać pozycję ProData Consult Polska wśród największych firm outsourcingowych w naszym kraju. Oczywiście nie zapominamy o klientach lokalnych, notując w tym obszarze działalności najwyższą dynamikę. Korzystamy też z faktu, że klienci globalni chcą być obsługiwani przez mniejszą liczbę partnerów, ale działających w wielu krajach.

Jaką rolę może odegrać polski oddział PDC w kontekście projektów pozyskiwanych z nowych rynków?

Mariusz Grajewski: Odpowiem krótko: kluczową. Niezaprzeczalnie Polacy są świetnymi fachowcami. Mają wysoki poziom znajomości języka angielskiego, więc bariera językowa ich nie dotyczy. Doskonale odnajdują się w międzyna-rodowym środowisku kulturowym, dlatego firmy z wielu krajów są zainteresowane ich usługami.

Za wami kolejna akwizycja. Widać tu wyraźnie zarysowaną strategię poszerzania biznesu na kolejne kraje. Czy podejście do IT w różnych krajach jest odmienne?

Anders Gratte: Różnice dotyczą zapewne zasad i metod działania zespołów projektowych, jak również komunikacji między poszczególnymi interesariuszami. Trendy w rozwoju technologicznym pozostają jednak zbieżne. Ponownie na pierwsze miejsce zdaje się wysuwać bezpieczeństwo operacji i danych.

Z jakimi wyzwaniami dla organizacji wewnętrznie wiąże się tak dynamiczny wzrost rok do roku, jaki prezentują ProData Consult i emagine?

Anders Gratte: Bez wątpienia jest ich wiele. Na przykład konieczność szybkiego poszerzenia zarówno kadr IT, jak i administracyjnych. Holistyczne podejście do zadań i jeszcze bliższe relacje z klientami, aby nie tylko odpowiadać na ich potrzeby, ale starać się je także wyprzedzać. I przede wszystkim, wraz ze wzrostem liczby projektów i procesów, maksymalna ich automatyzacja. Stworzone oraz rozwijane przez nas wewnętrzne systemy IT, w tym te udostępniane klientom i konsultantom IT, są jednym ze strategicznych elementów budujących naszą przewagę konkurencyjną. Efektywna organizacja zorientowana na bezkompromisową jakość oraz potrzeby klientów i specjalistów IT to obrany przez nas model, który sprawdza się już w 9 krajach, a w perspektywie w kolejnych.


Ekosystem talentów IT

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200