Ekologiczne komputery

Wiele firm promuje komputery będące bardziej przyjazne środowisku naturalnemu niż dotychczas produkowane. Dodatkowym bodźcem jest Energy Star - program Agencji Ochrony Środowiska USA, który m.in. zakłada poparcie dla producentów, których komputery zużywają mniej niż 60 W mocy podczas przerw w użytkowaniu.

Wiele firm promuje komputery będące bardziej przyjazne środowisku naturalnemu niż dotychczas produkowane. Dodatkowym bodźcem jest Energy Star - program Agencji Ochrony Środowiska USA, który m.in. zakłada poparcie dla producentów, których komputery zużywają mniej niż 60 W mocy podczas przerw w użytkowaniu.

Seria komputerów HP Vectra 486VL spełnia wymagania programu Energy Star. Dodatkowo, firma zastosowała specjalne oznaczenia elementów plastikowych pomocne w procesie przetwarzania odpadów.

Drugą firmą produkującą jest AST Inc. Modele należące do serii Bravo LP mają 15" monitor kolorowy STVision 5L, który zużywa mniej niż 30 W w trybie spoczynkowym. Spełnia on też szwedzką normę ograniczającą emisję promieniowania - MPR II, która jest powszechnie uznawana na całym świecie.

Kolejną firmą jest Advanced Logic Research Inc.,która twierdzi, że dzięki oszczędzającej energię konstrukcji, nabywcy komputerów Flyer VL Green, w ciągu pięciu lat zaoszczędzą na rachunkach za prąd sumę odpowiadającą 20% ceny komputera.

Wszystkie firmy zainstalowały na płycie gniazdo na procesor Pentium Overdrive.


TOP 200