Ekologia a digitalizacja w oczach kadry zarządzającej

Raport Harris Poll na zlecenie Google Cloud: czego potrzebują zarządy firm do zrównoważonej transformacji cyfrowej? Zrównoważony rozwój okazał się ważniejszy od priorytetów biznesowych

Ekologia a digitalizacja w oczach kadry zarządzającej

photoshopper24/ Pixabay

Zmiany klimatyczne to jeden z najważniejszych problemów naszej planety. Zrównoważony rozwój i zmniejszanie negatywnego wpływu na środowisko stały się kluczowe dla kadr kierowniczych na całym świecie. W nowym, globalnym badaniu przeprowadzonym przez instytut Harris Poll na zlecenie Google Cloud, 1491 przedstawicieli kadry kierowniczej z 16 państw podzieliło się swoimi priorytetami, wyzwaniami i możliwościami związanymi z wdrażaniem strategii zrównoważonego rozwoju.

Inicjatywy związane z ochroną środowiska, sprawami społecznymi i lepszym zarządzaniem okazały się najważniejszymi priorytetami dla przedsiębiorstw, na równi z dostosowaniem modeli biznesowych do dzisiejszej rzeczywistości. Blisko 10% budżetów firm przeznaczanych jest na działania związane ze zrównoważonym rozwojem. Kadra kierownicza jest gotowa rozwijać swoją działalność w sposób zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju, nawet jeśli oznacza to niższe przychody w najbliższej przyszłości.

Zobacz również:

  • 13 niebezpiecznych aplikacji na Androida trafiło do Sklepu Play
  • Jakie dane zbierać do raportowania ESG?

82% kadry kierowniczej w krajach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki oceniło swoją organizację jako “powyżej przeciętnej” w realizacji działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. 86% uważa z kolei, że ich starania i praca przyczyniają się do postępu w zakresie wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju.

Greenwashing ma się dobrze

Badanie wykazało także niepokojącą lukę pomiędzy tym, jak firmy myślą o tym, co robią dobrze, a tym, jak dokładnie są w stanie to zmierzyć. Tylko 36% respondentów i respondentek stwierdziło, że ich organizacje dysponują narzędziami pomiarowymi do ilościowego mierzenia swoich działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, a zaledwie 17% wykorzystuje te pomiary do optymalizacji działań w oparciu o uzyskane wyniki.

Bez dokładnych pomiarów trudno jest mówić o postępie - 57% respondentów i respondentek zgodziło się ze stwierdzeniem, że istnieje „hipokryzja ekologiczna” (greenwashing) i że ich organizacja przecenia swoje wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju. W największym stopniu uważa tak kadra kierownicza z sektora usług finansowych oraz łańcucha dostaw/logistyki - jest to odpowiednio 66% i 65% badanych. 65% przedstawicieli i przedstawicielek firm w Europie, krajach Bliskiego Wschodu i w Afryce ma wątpliwości, czy niektóre inicjatywy podejmowane przez ich organizacje w zakresie zrównoważonego rozwoju są autentyczne.

Management pragnie większej transparentności

Przedsiębiorstwa we wszystkich branżach mają trudności z określeniem, ile działań na rzecz zrównoważonego rozwoju podejmują. 65% z nich przyznaje, że chce rozwijać takie działania, ale nie wie, jak to właściwie zrobić. Najwięcej niepewności w tym obszarze ma kadra kierownicza w sektorze łańcuchów dostaw/logistyki (79%) oraz opieki zdrowotnej i biotechnologii (74%). W handlu detalicznym jest to z kolei tylko 54%.

Przywództwo w zakresie zrównoważonego rozwoju zaczyna się od samej góry w organizacji. Na pytanie o to, które grupy mają największy wpływ na zrównoważony rozwój w organizacji, 53% osób badanych wskazało na członków zarządu oraz liderów wyższego szczebla. 82% z nich zgodziło się ze stwierdzeniem „Chciałbym/-abym, aby nasz zarząd lub kierownictwo wyższego szczebla umożliwiło nam priorytetyzację zrównoważonego rozwoju”.

Kadra kierownicza oczekuje większej przejrzystości i możliwości przezwyciężenia kluczowych barier - 85% respondentów i respondentek badania zgadza się z tym, że jeśli liderzy i liderki w biznesie będą bardziej szczerzy w kwestii problemów, jakie napotykają w dążeniu do bardziej zrównoważonego rozwoju, osiągną znaczący postęp.

Większość (82%) kadry kierowniczej chciałaby mieć większą niezależność, aby nadać zrównoważonemu rozwojowi większy priorytet.

Zrównoważony rozwój jako motor transformacji biznesu

75% osób badanych z krajów Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki uważa, że zrównoważony rozwój może być motorem istotnych przemian biznesowych. Technologia i zrównoważony rozwój to dwa najważniejsze obszary, w które kadra kierownicza planuje zwiększyć inwestycje w 2022 roku. Ponadto są one postrzegane jako naczynia połączone: innowacje technologiczne to najważniejszy obszar, który zdaniem kadry zarządzającej będzie miał największy wpływ na rozwiązywanie problemów związanych ze zrównoważonym rozwojem. Ponadto 77% kadry kierowniczej uważa, że technologia ma kluczowe znaczenie dla ich przyszłych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza w zakresie transformacji działań czy raportowania.

Ponad połowa kadry kierowniczej twierdzi, że jest obecnie dopiero na etapie planowania i wczesnego wdrażania zmian w zakresie zrównoważonego rozwoju. Wyzwaniem jest podejmowanie pilnych działań ze strony wszystkich branż, aby zapobiec najgorszym skutkom zmian klimatycznych.

Metodologia badania

Badanie zostało przeprowadzone przez Harris Poll na zlecenie Google Cloud od 21 grudnia 2021 r. do 8 stycznia 2022 r. wśród 1 491 członków kadry kierowniczej na 16 rynkach. Wszyscy respondenci to osoby pracujące na poziomie C-level lub VP. Statystyki podane w informacji prasowej dotyczą Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (regionu EMEA).

Wszyscy respondenci reprezentują branże takie jak: usługi finansowe, handel detaliczny, opieka zdrowotna lub biologia, produkcja lub przemysł ciężki, technologia, telekomunikacja, media, rozrywka lub gry; łańcuchy dostaw i logistyka.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200