Efektywny marketing napędzany przez AI

Wykorzystanie AI i ML przez zespoły marketingowe wzrosło o 15,5% – wynika z raportu Snowflake “Modern Marketing Data Stack 2023”. Analizując wzorce użytkowania z puli około 8,1 tys. klientów według stanu na kwiecień 2023 r., Snowflake zidentyfikował dziesięć kategorii technologii, które są brane pod uwagę przez organizacje przy tworzeniu swoich stosów danych marketingowych.

fot. Pixabay

Opublikowany raport “Modern Marketing Data Stack 2023: How Data-Forward Marketers Are Redefining Strategies to Unify, Analyze, and Activate Data to Boost Revenue” wskazuje sposoby, w jaki klienci Snowflake przyjmują rozwiązania z szybko zmieniającego się ekosystemu. Jednocześnie ukazuje też konwergencję innowacji adtech i martech, rosnące znaczenie technologii zwiększających prywatność oraz zwiększony nacisk specjalistów ds. marketingu na pomiary mające na celu maksymalizację zwrotu z inwestycji w kampanie.

Dziesięć wyszczególnionych w raporcie kategorii to: Analytics & Data Capture (Analityka i wychwytywanie danych), Enrichment (Wzbogacanie), Identity & Onboarders (Idenfyfikacja i wdrożenie), Customer Data Activation (Aktywacja danych klientów), Advertising Platforms (Platformy reklamowe), Measurement & Attribution (Pomiar i atrybucja), Integration & Modeling (Integracja i modelowanie), Business Intelligence (Analityka biznesowa), AI & Machine Learning (Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe) oraz Privacy-Enhancing Technologies (Technologie zwiększające prywatność).

Zobacz również:

  • Snowflake odnotowało 37% wzrost zysków
  • Silniejsza cyberprzestrzeń RP
  • AI - jak unikać tendencyjności danych

Snowflake przeanalizował trendy marketingowe wśród klientów współpracujących z firmami uznanymi za liderów w wymienionych wyżej dziesięciu kategoriach. Oto kluczowe wnioski:

● Trzy najprężniej rozwijające się kategorie pod względem wzrostu liczby klientów w ujęciu rok do roku:

○ Pomiar i atrybucja (wzrost o 29,2%)

○ Aktywacja danych klientów (wzrost o 27,6%)

○ Analityka i wychwytywanie danych (wzrost o 27,4%)

● Specjaliści ds. marketingu poszerzają swój nowoczesny stos danych. Dostawcy wymienieni w różnych kategoriach raportu Modern Marketing Data Stack odnotowali łącznie wzrost liczby klientów w Chmurze Danych Snowflake na poziomie od kilkunastu do prawie 30% rok do roku.

● Przyjęcie przez użytkowników Chmury Danych Snowflake rozwiązań, które wspierają sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe, wzrosło o 15,5% rok do roku. Stało się to możliwe dzięki temu, że specjaliści ds. marketingu zaczynają badać potencjalny wpływ dużych modeli językowych i generatywnej sztucznej inteligencji na ich pracę.

● Jako że ochrona prywatności staje się jednym z głównych celów specjalistów ds. marketingu, eksperci Snowflake zaobserwowali 7-krotny wzrost liczby relacji z "czystymi pokojami danych" (DCR) w okresie od 4 kwietnia 2022 r. do 3 kwietnia 2023 r.

“Rezultaty naszej analizy ukazują nowe możliwości, z których mogą korzystać specjaliści ds. marketingu, pomimo presji makroekonomicznej i zmniejszonych budżetów, ale biorąc pod uwagę tempo wdrażania innowacji technologicznych i nadchodzący wpływ sztucznej inteligencji i dużych modeli językowych (LLM) na automatyzację pracy i zwiększenie wydajności zespołów marketingowych” – powiedział Denise Persson, dyrektor ds. marketingu w Snowflake.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200