Efektywna telekomunikacja

Computerworld organizuje konferencję "Więcej za mniej" poświęconą optymalizacji kosztów oraz efektywnemu wykorzystaniu usług i rozwiązań telekomunikacyjnych. Jej celem jest przekazanie wiedzy o aktualnej ofercie operatorów i dostawców rozwiązań telekomunikacyjnych, jak również wskazanie możliwości podejmowania działań zmierzających do skuteczniejszego wykorzystania tych usług i rozwiązań - na poziomie technologicznym, organizacyjno-biznesowym oraz prawnym.

Computerworld organizuje konferencję "Więcej za mniej" poświęconą optymalizacji kosztów oraz efektywnemu wykorzystaniu usług i rozwiązań telekomunikacyjnych. Jej celem jest przekazanie wiedzy o aktualnej ofercie operatorów i dostawców rozwiązań telekomunikacyjnych, jak również wskazanie możliwości podejmowania działań zmierzających do skuteczniejszego wykorzystania tych usług i rozwiązań - na poziomie technologicznym, organizacyjno-biznesowym oraz prawnym.

Mimo postępującego spadku cen na rynku telekomunikacyjnym typowe przedsiębiorstwo czy instytucja na usługi telekomunikacyjne - zarówno w obszarze telefonii głosowej, komórkowej, jak i transmisji danych - wydaje środki stanowiące zazwyczaj kilka procent jej przychodów. Dlatego efektywne korzystanie z możliwości optymalizacji poziomu tych wydatków w zauważalny sposób wpływa na ogólny wynik organizacji.

Podczas naszej konferencji mowa będzie o usługach głosowych, transmisji danych, rozwiązaniach konwergentnych - ze szczególnym uwzględnieniem telefonii IP - oraz wszelkich usługach i rozwiązaniach technologicznych związanych z zaspokajaniem potrzeb w obszarze telekomunikacji, oferowanych także w formie outsourcingu.

W trakcie dyskusji panelowej zamykającej konferencję zostanie podjęty temat ceny jako podstawowego kryterium przy wyborze usług operatora telekomunikacyjnego w kontekście długofalowej współpracy przedsiębiorstwa czy instytucji z operatorem.

Konferencja odbędzie się 6 kwietnia br. w hotelu Sheraton w Warszawie. Szczegółowy program i rejestracja uczestników na stroniehttp://wiecejzamniej.computerworld.pl


TOP 200