Efekty zmiany strategii Infovide-Matrix

Grupa Kapitałowa Infovide-Matrix wypracowała 1,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto za I półrocze 2011 r.

To wartość niemal dwukrotnie wyższa niż przed rokiem. Przychody Grupy wyniosły zaś 76 mln zł i były tylko o 0,7 mln zł wyższe niż w pierwszej połowie 2010 roku. "Zwiększyła się jednak dywersyfikacja przychodów ze sprzedaży usług dzięki znaczącym wzrostom w bankowości i energetyce. Cieszymy się, że udało nam się zwiększyć zysk netto w okresie, w którym wdrażaliśmy nową organizację i ponieśliśmy związane z tym koszty. Reorganizacja jest już zakończona i spodziewamy się, że pozytywnie wpłynie to na wynik w drugiej połowie roku. Aktualnie poziom kontraktacji na 2011 wynosi 108 mln zł " - mówi Jan Maciejewicz, prezes Infovide-Matrix.

Realizowana od roku strategia biznesowa Infovide-Matrix zakłada m.in. zmianę profilu oferty i koncentrację na pięciu sektorach rynku: telekomunikacji, bankowości, administracji, energetyce i przemyśle. Zmiany dotyczą też wewnętrznej struktury spółki Infovide-Matrix i całej grupy kapitałowej. W ramach strategicznych projektów operacyjnych w Infovide-Matrix przeprowadzono wdrożenie nowego systemu motywacyjnego. W ramach zmian przeprowadzonych w pierwszym półroczu br. powstał m.in. wyspecjalizowany ośrodek szkoleniowy . Planowany jest też rozwój oferty w drodze przejęć.


TOP 200