Efekty wdrożenia CEIDG

Jak wdrożenie CEIDG polepszyło warunki prowadzenia działalności gospodarczej i jakie można uzyskać oszczędności? Na pytania te odpowiada minister Dariusz Bogdan.

Wiceminister Dariusz Bogdan, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki przyznał na początku, że przy tworzeniu CEIDG popełniono sporo błędów, ale większość udało się już naprawić. Jednocześnie przypomniał, że Ministerstwo Gospodarki to nie tylko CEIDG, ale masa innych projektów, częstokroć szeroko współpracujących z innymi instytucjami.

Efekty wdrożenia CEIDG

Wiceminister Gospodarki, Dariusz Bogdan

Jeśli zaś chodzi o samo CEIDG, to bardzo ważna jest sama organizacja projektów, realizacji usług. Zdaniem ministra, trzeba przestać mówić o e-administracji, a zacząć mówić o inteligentnej administracji. W centrum powinny być usługi, a dla nich zapleczem administracja mogąca je elektronicznie obsłużyć. Dariusz Bogdan podkreślił przy tym, że przeciętny obywatel (według danych UE) potrzebuje załatwić jakąkolwiek sprawę w administracji mniej więcej dwa – trzy razy do roku, przy czym głównie są to sprawy kierowane do administracji lokalnej.

Zobacz również:

Oszczędności

W trakcie wystąpienia Dariusz Bogdan powiedział, że Ministerstwo Gospodarki dokładnie liczy pieniądze. Jedna transakcja CEIDG kosztuje 2,70 złotych i jest znacznie tańsza od tych, które wykonywane są chociażby w ePUAP. Oszczędności roczne z działania CEIDG to mniej więcej 2 miliony złotych. Sam system zwrócił się w ciągu kilku miesięcy.

Jakość

Minister mówił także o podstawach sprawnej administracji. MG stara się przekonać wszystkich, że 25 lat naszej demokracji dowodzi tego, że państwo powinno wkraczać tylko w tych miejscach, w których rynek nie może sobie poradzić. Dzisiaj powinniśmy uwolnić wszystkie usługi o charakterze publicznym. Państwo miało monopol na nie, ale MG uważa, że bez kosztów dla obywatela i urzędu – wystawiając same interfejsy – usługi mogą być świadczone przez firmy komercyjne.

Kiedy zaś mowa o samej jakości, jest ona weryfikowana liczbami. Obecnie 50% osób korzysta z podpisu elektronicznego, a 50% z profilu zaufanego. Na początku działania CEIDG stosunek ten wynosił 80-20%.

Minister podzielił się także innymi liczbami. CEIDG to praca 24h/7 dni w tygodniu/365 dni w roku. Każdego dnia transakcji samego założenia działalności jest ponad tysiąc, a wszystkich „transakcji”, dziennie jest ponad 30 tysięcy. CEIDG obsłużyła już 3,5 mln wpisów przedsiębiorców i 4,5 mln wniosków. Z punktu widzenia osób korzystających z modelu on-line, samodzielnie, w całości działalność gospodarczą online zakłada 6% osób. Gdyby było ich 10%, to oszczędności wyniosą 10 milionów złotych rocznie. Ministerstwu udało się skrócić czas założenia działalności gospodarczej z 30 dni do 1,85 dnia. Pozytywne skutki wdrożenia projektu są zatem widoczne gołym okiem.


TOP 200