Efekt synergii zmienia zasady pracy z danymi

Bazy danych klasy enterprise Oracle, napędzane technologią serwerową IBM Power mogą pomóc organizacjom uzyskać niespotykaną wcześniej wydajność firmowych aplikacji. Technologia oferowana w partnerstwie globalnych dostawców pozwoli organizacjom nieprzerwanie przetwarzać dane, a ostatecznie bezpiecznie prowadzić biznes w scyfryzowanym świecie.

Foto: Vecstock / Freepik

Mimo gwałtownego rozwoju technologicznego, współczesne organizacje wciąż stają przed wyzwaniami związanymi z przetwarzaniem danych i ciągłością takich procesów. Z jednej strony oczekują skuteczniejszych technologiicomputing’u , pozwalających skuteczniej pracować z danymi, z drugiej zaś ekonomicznego sensu wyboru danego rozwiązania. Wzrost wydajności musi iść w parze z optymalizacją kosztową, z biznesowym uzasadnieniem kosztów poniesionej inwestycji w rozwiązania. Naturalnym staje się więc poszukiwanie takich rozwiązań, które w założonej perspektywie czasowej przyniosą organizacjom wymierne korzyści. Oczywiście optymalizacja TCO nie może w żaden sposób wpływać na działanie krytycznych systemów i procesów w organizacji.

Technologią, która ma wszelkie szanse na zmianę rynkowych zasad gry jest wspólna oferta Oracle i IBM. To dobrze znani organizacjom globalni gracze. Oracle to niekwestionowany lider rozwiązań bazodanowych klasy enterprise, IBM – wiodący dostawca rozwiązań hardware i software. Co może wyjść z synergii tak znaczących na rynku podmiotów?

Baza danych klasy enterprise, z dedykowaną do obsługi obciążeń roboczych technologią IBM Power.

Organizacje, które do tej pory korzystały z baz danych w modelu on-premise i nadal – z różnych powodów – chcą kontynuować taki model computingu, mogą na własnych danych doświadczyć skokowej zmiany w jakości i wydajności przetwarzania. Jeśli dana organizacja swój model działania opiera na kluczowych z biznesowego punktu widzenia aplikacjach korzystających z baz danych Oracle, jest naturalnie zainteresowana jak najlepszym i jak najbezpieczniejszym silnikiem, który bazę „obsłuży”.

Warto w tym miejscu zauważyć, że klienci mają możliwość korzystania zarówno z oprogramowania typu Standard – popularnego zwłaszcza w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw – ale także bardziej zaawansowanej edycji Enterprise.

KOMENTARZ EKSPERTA

Rafał Kulawiński, prezes zarządu Averbit

Od wielu lat pomagamy naszym klientom cyfryzować ich biznes. Nasze kompetencje partnera największych globalnych dostawców technologii, takich jak IBM czy Oracle, pozwalają nam z sukcesem wdrażać nowoczesne rozwiązania i wspierać naszych klientów w niełatwym procesie technologicznej zmiany. Rola integratora to nie tylko wdrożenie danej technologii. Ten etap poprzedza szereg równie ważnych kroków – od analizy infrastruktury IT firmy, poprzez określenie aktualnych potrzeb, dobranie odpowiedniej dla biznesu klienta technologii, aż do zaplanowania możliwych przyszłych scenariuszy rozwoju IT w firmie. Doświadczenie, które posiadamy, pozwala nam realizować technologiczną inwestycje na każdym z tych etapów.

Oracle Database Enterprise Edition zapewnia szerszą gamę zaawansowanych funkcjonalności w porównaniu do wersji Standard Edition, takich jak budowanie klastrów wysokiej dostępności, partycjonowanie, zaawansowaną kompresję, obsługę wielu tenantów i zaawansowane funkcje bezpieczeństwa. Opcje te umożliwiają organizacjom obsługę złożonych obciążeń, osiąganie lepszej wydajności i zapewnianie bezpieczeństwa danych. Należy również pamiętać, iż wersja Enterprise została zaprojektowana z myślą o efektywnym skalowaniu i zarządzaniu dużymi zbiorami danych, zatem obsługuje większą niż Standard liczbę rdzeni procesora. To z kolei pozwala na równoległe przetwarzanie większej ilości zapytań i transakcji, dzięki czemu firma może sprawnie obsługiwać rosnące ilości danych, przy zachowaniu optymalnej wydajności.

Oprócz powyższych atutów, Oracle Database Enterprise Edition oferuje dodatkowe narzędzia i możliwości zarządzania, w tym Oracle Enterprise Manager, który zapewnia scentralizowaną administrację bazami danych i ich monitorowanie. Narzędzia te zapewniają ulepszone możliwości kontroli, monitorowania i rozwiązywania problemów, upraszczając zarządzanie bazami danych i poprawiając wydajność operacyjną

Kluczem do zrozumienia potencjału tkwiącego w połączeniu baz danych Oracle i serwerowej technologii IBM Power (obecnie już generacji 10), jest specyfika wydajnościowa serwerów. IBM Power to większa wydajność osiągana na mniejszej liczbie rdzeni. W najnowszej generacji IBM Power zastosowano technologię procesorową 7n, zwiększyła się więc liczba tranzystorów w procesorze, a co za tym idzie wzrosła skokowo wydajność procesora.

Dla porównania – serwery IBM Power mogą na tej samej liczbie rdzeni co serwery w technologii x86 wygenerować do 2,5 razy więcej mocy obliczeniowej. Liczby są nieubłagalne – na mniejszej ilości serwerów można uzyskać efekt obliczeniowy, do tej pory osiągalny na większej ilości sprzętu.

Ale to tyko jedna z cech technologii IBM Power. Kolejna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to koszty energii. Mniej serwerów potrzebnych do obsługi workloadów to mniejsze zużycie energii, więc finalnie mniejsze koszty utrzymania technologii. IBM Power 10 w porównaniu do generacji poprzedniej zużywa do obsługi tych samych obciążeń o 1/3 mniej energii, a ponad połowę mniej w zestawieniu z generacją 8.

Niemniej ważną rolę w tej technologicznej układance odgrywa bezpieczeństwo. Globalnie, z roku na rok, nawet z miesiąca na miesiąc, mamy do czynienia z coraz częstszymi i skuteczniejszymi atakami na firmową infrastrukturę, na kluczowe do osiągania przewagi konkurencyjnej dane. Koszty naruszeń bezpieczeństwa wciąż rosną. Jak wynika z tegorocznej edycji raportu „Koszty Naruszeń Danych 2023”, opublikowanego przez IBM Security, średni, globalny koszt naruszenia danych wyniósł 4,45 miliona dolarów. To najwyższy wynik, odnotowany od początku publikowania raportów IBM i wzrost o 15 % w ciągu ostatnich trzech lat. Wobec takich zagrożeń technologia oferowana przez dostawców musi być nie tylko wydajna, ale i odporna na ataki cybernetyczne. Tak jest w przypadku rozwiązań IBM Power, stworzonych między innymi w celu ochrony firmowych danych przez cyberatakami, chociażby za pomocą zaawansowanych protokołów bezpieczeństwa czy szyfrowania nie wpływającego na wydajność serwerów. W IBM Power10 zastosowano czterokrotnie więcej silników szyfrujących niż w poprzedniej generacji, co zapewnia wysoki stopień wydajności operacji kryptograficznych, a co ważniejsze – operacje te nie wpływają na wydajność i przepustowość procesora.

Nie możemy również nie wspomnieć o wszechstronnych funkcjach bezpieczeństwa, jakie oferuje baza danych Oracle w edycji Enterprise – przezroczyste szyfrowanie danych dzięki opcji Advanced Security czy kontrola dostępów uprzywilejowanych użytkowników do danych wrażliwych pozwalają nie tylko spełnić różne standardy, przepisy czy narzucane firmom regulacje prawne, ale też w realny sposób dbać o bezpieczeństwo swoich danych i chronić je przed utratą, wyciekiem czy nieuczciwym wykorzystaniem.

Wreszcie, „wisienka na torcie”. Serwery IBM Power mają jeden z najniższych współczynników przestoju sprzętowego i najniższy czas nieplanowanych awarii serwerów. Mówimy tu o SLA na poziomie magicznych pięciu dziewiątek, czyli zapewnienia 99,999% niezawodności i dostępności.

Przyczyniają się do tego zaawansowane narzędzia od IBM, dające możliwość monitorowania dostępności i tworzące predykcję możliwych nieplanowanych scenariuszy pracy serwerów.

Jak ważny jest ten parametr wiedzą na pewno te firmy, które finansowo odczuły skutki przerw w ciągłości działania kluczowych aplikacji. Inne organizacje mogą po prostu uniknąć podobnego scenariusza, stawiając na sprawdzoną, pewna technologię.

Podsumowując: serwery IBM Power, wydajniejsze od konkurencyjnych, bezpieczniejsze, energooszczędne, mogą – dzięki partnerstwu z Oracle – stać się w pełni kompatybilnym silnikiem baz danych Oracle klasy enterprise i skuteczniej pracować z firmowymi aplikacjami.

I to wymienione atrybuty serwerów stają się kluczowym argumentem do refleksji nad znaczącą zmianą w organizacji.

Co w praktyce mogą zyskać firmy, które zdecydują się przejść z dotychczasowych technologii bazodanowych do wspólnego rozwiązania Oracle i IBM? Przede wszystkim otrzymują dostęp do zaawansowanych technologii bazodanowych klasy enterprise, działających na dedykowanej platformie IBM Power. Producenci wspólnego rozwiązania podkreślają, że serwery IBM Power posiadają certyfikację kompatybilności z bazami danych klasy enterprise, co oznacza optymalną pracę silnika z obciążeniami baz danych. Ten duet lepiej radzi sobie z obciążeniami krytycznymi, co na końcu oznacza wysoką dostępność zasobów i skalowanie nie wpływające negatywnie na wydajność serwera. Aplikacje firmowe działające w oparciu o bazy danych klasy enterprise od Oracle, na platformie serwerowej IBM Power10, będą działać lepiej, wydajniej i bez przerwy.

I finanse – klucz do zrozumienia fenomenu baz danych na serwerach IBM Power. Wydajniejsze od konkurencyjnych serwery IBM Power to znacznie lepsze wykorzystanie licencji bazodanowych od Oracle. Dlaczego? Technologia IBM Power to lepsze wykorzystanie procesorów, które w ramach tej samej licencji dadzą o wiele większą moc przetwarzania zasobów danych. Mówiąc wprost – konsolidacja firmowych obciążeń na mniejszej liczbie serwerów to wymierne oszczędności dla organizacji. W ramach tej samej licencji Oracle firma może sprawniej i lepiej przetwarzać dane, za koszt tej samej licencji znaczącą zwiększyć swój computing. Zgodnie z danymi producenta, serwer IBM Power S1014 z uruchomioną bazą danych Oracle Database SE2, może zmniejszyć nawet o 1/3 koszt aplikacji na instancję bazy danych w porównaniu do procesorów konkurencyjnego producenta.

Wszystkie wymienione powyżej cechy baz danych klasy enterprise od Oracle, opartych na technologii serwerowej IBM Power, mogą znacząco wpłynąć na firmowy biznes. Niższe TCO, zwiększona wydajność i bezpieczeństwo, dostęp do zaawansowanych technologii obsługi danych, ciągłość działania krytycznych aplikacji, mogą przekonać organizacje do nowej inwestycji. Oczywiście decyzja o wejście w świat rozwiązań klasy enterprise nie zapada podczas jednego spotkania zarządu. Powinna być przemyślanym działaniem, opartym chociażby o wiedzę i kompetencje zewnętrznego integratora, który będzie w stanie nie tylko technicznie zrealizować „przeprowadzkę” na nowa bazę danych, ale też będzie wspierać przedsiębiorstwo na każdym etapie tak ważnej inwestycji, włączając analizę jego zasobów IT, możliwości, scenariuszy dalszego rozwoju rynkowego i aktualnych potrzeb.

Efekt synergii zmienia zasady pracy z danymi

https://averbit.pl


W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200