Eclipse przyćmi wszystko

Eclipse stanie się podstawową platformą rozwoju narzędzi programistycznych IBM i zostanie ściśle zintegrowana z WebSphere.

Eclipse stanie się podstawową platformą rozwoju narzędzi programistycznych IBM i zostanie ściśle zintegrowana z WebSphere.

W najbliższych latach IBM zamierza się skupić na rozwoju platformy Eclipse i Unified Modelling Language (UML). "W ciągu najbliższych 18 miesięcy narzędzia programistyczne IBM zostaną bardziej niż dotychczas zintegrowane w ramach platformy Eclipse. Tym samym platforma ta stanie się podstawą wszystkich narzędzi programistycznych rozwijanych przez IBM" - powiedział Jeffrey Hammond, jeden z szefów IBM Rational Software. "Już dziś ok. 80% narzędzi Rational jest zintegrowane z Eclipse" - dodaje.

Potwierdzeniem tych słów jest jeden z kończących się właśnie projektów, w którego ramach język modelowania UML 2.0 zostanie udostępniony w Eclipse. Koncern planuje także standaryzację sposobu translacji Business Process Execution Language (BPEL) do UML, dzięki czemu programiści nie będą musieli importować modeli procesów między WebSphere Business Integration a Rational Rose XDE.

W planach IBM na najbliższe 1,5 roku jest dalszy rozwój oprogramowania Hyades służącego do zarządzania jakością, a także zapewnienie w pakietach WebSphere Studio Application Developer i WebSphere Site Developer wsparcia dla Service Data Objects (SDO). W wersji 5.1.2 obu produktów SDO wprowadzi standaryzację wykorzystania danych zarówno w klasach Java, jak i Enterprise Java Beans.

Zupełnie nowy WebSphere

W końcu tego lub na początku przyszłego roku na rynku pojawi się nowy serwer z linii WebSphere, zgodny z nową strategią integracyjną IBM zwaną Enterprise Service Bus (ESB). Zakłada ona ściślejszą integrację protokołów wymiany informacji z narzędziami integracyjnymi wyższego poziomu. "Ta konwergencja jest pierwszym krokiem w kierunku stworzenia jednolitej infrastruktury wszystkich protokołów niskiego poziomu, takich jak JMS, MQ, IIOP. Drugim krokiem będzie integracja narzędzi do zaawansowanej transformacji danych i zarządzania procesami biznesowymi w coś, co zostanie nazwane WebSphere Business Integration Version 6.0" - deklaruje źródło zbliżone do szefostwa koncernu.

Nowy serwer aplikacji IBM ma łączyć zalety narzędzi integracyjnych i komunikacyjnych. W sumie chodzi o to, aby dotychczas odrębne narzędzia integracyjne dla aplikacji Java oparte na JMS (Java Messaging System) i narzędzia integracyjne WebSphere MQ połączyć w spójną całość, co powinno ułatwić życie programistom. Seria narzędzi integracyjnych w ofercie IBM stale się rozszerza. W ciągu ostatniego roku IBM wprowadził do oferty m.in. WebSphere Business Integration Broker i WebSphere Event Broker, WebSphere Business Integration Workbench, a także zakupił firmę CrossWorlds - producenta pakietu Interchange Server. Poza tym w WebSphere wbudowano obsługę JMS i technologii usług sieciowych, takich jak SOAP, UDDI i WSDL.

Nowe narzędzia

IBM udostępnił kilka darmowych narzędzi dla WebSphere:

  • Advanced Pattern Search Toolkit - narzędzie do przeszukiwania zbiorów danych pod kątem wzorców
  • XQuery Normalizer oraz Static Analyzer - narzędzie upraszczające m.in. translację XQuery do SQL
  • Dictionary and Thesaurus API for Java - zbiór interfejsów do tworzenia w Javie słowników i tezaurusów
  • Views for XML - narzędzie do przeszukiwania dużych zbiorów danych w formacie XML
  • Framework for Autonomic Java-Based Servers - model do budowy samozarządzających się serwerów Java
  • Service Management Framework Extensions - pakiet narzędzi do podwyższania dostępności i skalowalności usług WebSphere
W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200