EU: większa kontrola postępowań patentowych

Stosunkiem głosów 494 za, 109 przeciw i 18 wstrzymujących się Parlament Europejski odłożył decyzję w sprawie przystąpienia Wspólnoty do Europejskiego porozumienia w sprawie rozwiązywania sporów patentowych EPLA (European Patent Litigation Agreement) i uznał, że w tekście porozumienia potrzebne są "znaczące zmiany". Podczas debaty w PE, komisarz Charlie McCreevy namawiał posłów do ratyfikacji EPLA przekonując, że poprawi ono efektywność europejskiego systemu patentowego.

Posłowie nie odrzucili definitywnie idei przystąpienia do EPLA. Mają jednak zastrzeżenia, w szczególności do "braku demokratycznej kontroli postępowań", w których patenty są przyznawane, zatwierdzane i wprowadzane. Posłowie proponują zmianę brzemienia obecnego tekstu porozumienia, która uwzględniałaby obawy związane z niedostatkiem demokratycznej kontroli, niezawisłości sądów i kosztów postępowania sądowego. Ponadto, posłowie proszą Dział Prawny Parlamentu Europejskiego o wydanie opinii na temat nakładania się zapisów EPLA ze wspólnotowym dorobkiem prawnym.

Podczas debaty w Strasburgu pod koniec września br. europosłowie zgodnie twierdzili, że najlepszym sposobem poprawy ochrony patentowej w Unii Europejskiej byłoby ustanowienie patentu wspólnotowego. Niemniej przyznają, że w dającej się przewidzieć przyszłości wniosek w sprawie patentu wspólnotowego ma niewielkie szanse, aby zostać przyjętym.

Po tym jak propozycja ustanowienia patentu wspólnotowego utkwiła w Radzie Ministrów, Komisja Europejska przedstawiła wniosek o ustanowienie Europejskiego Trybunału Patentowego władnego rozstrzygać w sprawach o naruszenie patentów europejskich. Miałby on orzekać w sprawach patentowych we wszystkich państwach członkowskich.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200