EMC zawiera ugodę i anuluje wart 3 mld USD kontrakt z IBM

Firmy postanowiły zrezygnować z wysuwanych wobec siebie wszelkich roszczeń związanych z patentami przejętej przez EMC firmy Data General. Pięcioletni kontrakt precyzujący wartość kupowanych przez EMC systemów pamięci dyskowych IBM został zastąpiony standardową umową.

EMC i IBM zakończyły trwający od dawna spór dotyczący pogwałcenia porozumień dotyczących wymiany licencji i patentów.

We wspólnym oświadczeniu firmy zgodziły się zrezygnować ze wszystkich wysuwanych wobec siebie roszczeń związanych z trwającym od 1994 r. sporem patentowym między IBM a Data General, firmą przejętą przez EMC w październiku ub.r. Firmy mają też rozszerzyć swoją umowę dotyczącą wymiany patentów i wprowadzić pięcioletnie moratorium na wytaczanie oskarżeń o naruszenie patentów.

Ponadto jednym z elementów ugody jest wycofanie się EMC z umowy, w ramach której firma miała kupować przez pięć lat zaawansowane systemy pamięci dyskowych IBM. Wartość tego kontraktu była szacowana na 3 mld USD. Zamiast tego firmy zawarły standardową umowę, która nie precyzuje wartości objętego nią sprzętu. Zdaniem przedstawicieli EMC, ruch ten podyktowany był tym, że IBM nie nadążał z dostarczaniem w określonych terminach kolejnych partii sprzętu.

Spór patentowy rozpoczął się w 1994 r., gdy Data General pozwała do sądu IBM, oskarżając go o naruszenie siedmiu patentów dotyczących technologii CPU i związanych z pamięciami, które IBM zastosował m.in. w serwerach mainframe AS/400 i S/390.

Spór rozwinął się, gdy w grudniu ub.r. IBM pozwał do sądu EMC, twierdząc, że naruszył on zawartą pomiędzy firmami w marcu 1999 r. umowę o wymianie licencji. IBM twierdził, że wraz z nią uzyskał prawo do wszystkich patentów EMC, w tym również pozyskanych przez EMC wraz z przejęciem firmy Data General. Jednak zdaniem EMC, technologie tej firmy nie zostały objęte porozumieniem, bowiem przejęcie Data General EMC zapowiedziała w sierpniu br.

***

IBM oskarża EMC o naruszenie umowy licencyjnej

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200