EMC wprowadza nową wersję RSA enVision

To środowisko do zarządzania informacjami i zdarzeniami typu SIEM (Security Information & Event Management). Przy projektowaniu wersji RSA EnVision 4.0 wzięto pod uwagę konieczność uproszczenia i usprawnienia zabezpieczeń, ich efektywności i wydajności.

Zadaniem takich rozwiązań jest minimalizacja ryzyka oraz optymalizacja operacji IT i działania usług sieciowych.

Pakiet RSA EnVision gromadzi i analizuje zapisy systemowe, umożliwia powiadamianie, raportowanie, prowadzenie audytów oraz archiwizację danych z obszarów IT. Jedną z najważniejszych cech tego rozwiązania jest możliwość analiz oraz korelacji zdarzeń z różnych źródeł, aby wykryć zależności, które w inny sposób nie zostałyby dostrzeżone. Dodatkowo umożliwia to wynajdywanie tych miejsc w systemie zabezpieczeń, które mogą w przyszłości sprawiać problemy lub być po prostu "czułym punktem". "Gwałtowna ewolucja zagrożeń zabezpieczanych systemów w połączeniu z coraz bardziej ograniczonymi budżetami przeznaczanymi na profesjonalne metody zabezpieczeń oznacza dla naszych klientów konieczność zwiększenia zaufania do systemów typu SIEM, aby mogli pewniej i szybciej identyfikować zagrożenia oraz zarządzać ryzykiem" - powiedział Christopher Young, wicedyrektor działu RSA w EMC.

RSA enVision, w najbogatszej wersji, zawiera opcje zarządzania ryzykiem, umożliwiając przypisanie wartości ryzyka do poszczególnych elementów, a także dopasowanie efektywności stosowanych reguł do procesów i zasobów. System minimalizuje czas reakcji na zdarzenia alarmowe. "Platforma RSA enVision daje użytkownikom jeszcze większe możliwości przez zwiększone bezpieczeństwo i możliwości konfiguracyjne. Oferując nowe modele, wycenione i skonfigurowane pod średniego rozmiaru odbiorców, możemy także pomóc tego typu klientom, zaspokoić ich rosnące potrzeby w dziedzinie bezpieczeństwa i zgodności poszczególnych systemów mieszcząc się jednocześnie w ich budżetach" - dodał Christopher Young.


TOP 200