EMC przedstawia raport „Pokolenie informacji”

Materiał promocyjny Rozwiązania mobilne, chmura obliczeniowa, analityka danych i sieci społecznościowe diametralnie zmieniły reguły prowadzenia działalności gospodarczej.

Firma EMC Poland opublikowała wyniki badania „Pokolenie informacji: cyfrowa transformacja biznesu” przeprowadzonego w Polsce we wrześniu 2015 roku. Badanie zostało zrealizowane przez IDG. „Pokolenie informacji” stanowi rozwinięcie i uzupełnienie globalnego raportu „Information Generation: Transforming The Future, Today” opublikowanego w lutym bieżącego roku przez amerykańską centralę EMC.

W polskiej edycji badania udział wzięli przedstawiciele 172 firm – od respondentów wywodzących się z sektora MŚP, poprzez średnie przedsiębiorstwa, aż po największe firmy i korporacje. Wśród ankietowanych znaleźli się prezesi firm, członkowie zarządów oraz osoby zatrudnione na stanowiskach dyrektorów i kierowników.

Raport potwierdza, że polscy menedżerowie podzielają opinie wyrażane przez ich kolegów z całego świata: nowe technologie nieodwracalnie zmieniły reguły prowadzenia działalności biznesowej. Aż 96% szefów zagranicznych przedsiębiorstw i 95% decydentów z polskich firm uważa, że takie innowacje techniczne, jak urządzenia mobilne, chmura obliczeniowa, analityka danych i sieci społecznościowe przyniosły nowe oczekiwania klientów i na zawsze zmieniły reguły prowadzenia biznesu.

Z obu badań wynika, że największy wpływ na zmianę sposobu prowadzenia biznesu na rynkach rozwijających się miały technologie mobilnie. Według przedstawicieli dużych przedsiębiorstw i korporacji w Polsce trzy najmocniejsze trendy, które zaraz po urządzeniach mobilnych napędzały zmiany w ich firmach, to: chmura obliczeniowa (49%), analityka danych, a więc Big Data (48%), oraz sieci społecznościowe (29%).

„Rozwiązania informatyczne już od lat mają duży wpływ na sposób prowadzenia i efektywność działalności biznesowej – jednak nigdy wcześniej nie był on tak silny, jak dziś. Nowe technologie i rozwiązania takie, jak mobilność, analityka wielkich zbiorów danych, cloud computing czy media społecznościowe są narzędziami, które nie tylko dają firmom przewagę konkurencyjną, ale w bezprecedensowy sposób mogą zdecydować o ich przyszłości – a wręcz o ich być albo nie być” – powiedział Adam Wojtkowski, dyrektor generalny EMC Poland. „Dla Pokolenia Informacji technologia stanowi podstawę lub integralną część każdej strategii, redefiniuje istniejące i stwarza nowe modele biznesowe, a codzienne funkcjonowanie firm musi w coraz większym stopniu uwzględniać preferencje rosnącej grupy tych ‘cyfrowych tubylców’ zarówno wśród klientów, jak i pracowników”.

Blisko co trzeci badany przedstawiciel dużych polskich firm i korporacji (34%) zadeklarował, że efektem obfitości i dostępności danych jest wyraźny wzrost możliwości realizacji celów biznesowych jego organizacji. Niewiele więcej respondentów (36%) stwierdziło, że Big Data pomagają ustalić, jakie kroki powinna podjąć jego organizacja, aby zwiększyć swoje przewagi konkurencyjne – z tą jednak różnicą, że ich organizacje nie są jeszcze w stanie przełożyć tej informacji na realne efekty biznesowe. Pod kątem biznesowego wykorzystania dostępnych wolumenów danych duże polskie organizacje tylko nieznacznie odbiegają od swoich konkurentów spoza granic kraju. Spośród tych ostatnich 36% zadeklarowało wyraźny wzrost swoich możliwości biznesowych, a 38% wskazało na uzyskanie informacji, które skutkowałyby wzrostem przewag konkurencyjnych.

Wykorzystanie szans, jakie płyną z analizy wartkich strumieni danych, można ocenić na podstawie opinii respondentów na temat zdolności ich organizacji do przekształcania zgromadzonych danych w informacje użyteczne z biznesowego punktu widzenia. Zarówno wśród polskich, jak i zagranicznych uczestników badania przeważały w tym względzie opinie pozytywnie – odpowiednio 77% i 71%;

Polscy respondenci do głównych trendów technologicznych, które będą miały wpływ na zmianę wewnętrznych sposobów funkcjonowania firm w perspektywie 5-10 lat zaliczyli: cyberbezpieczeństwo (73%), automatyzację (71%), Big Data (60%) oraz hybrydowe środowiska chmurowe (73%). w porównaniu do deklaracji uczestników globalnego badania Polacy wykazują wyraźnie większe obawy o bezpieczeństwo cyfrowe. Wśród istotnej części uczestników badania nadal prym wiedzie Big Data, choć w takich krajach, jak: Australia, Indie, Meksyk, Holandia i Republika Południowej Afryki, respondenci częściej wierzą, że miejsce analityki wielkich zbiorów danych jako najważniejszego trendu napędzającego rozwój technologii zajmie wkrótce automatyzacja.

Co trzeci polski menedżer uważa, że nieadekwatne regulacje i zła infrastruktura prawna ograniczają możliwości biznesowego wykorzystania informacji gromadzonych przez przedsiębiorstwa. To więcej, niż nawet w takich krajach, jak Rosja czy RPA, gdzie z podobną opinią zgodziła się tylko jedna czwarta respondentów. Dla porównania, w Niemczech z taką opinią zgodził się zaledwie co szósty badany, a w Wielkiej Brytanii – co siódmy.

Polacy bardziej ufają nowym technologiom, niż Amerykanie czy znani z entuzjazmu do nowinek Holendrzy. Zaledwie co dziesiąty polski menedżer uznał, że brak zaufania do technologii jest barierą utrudniającą biznesowe wykorzystywanie informacji gromadzonych przez przedsiębiorstwa. Tymczasem na brak zaufania wskazał co piąty ankietowany z Europy Zachodniej i Ameryki. Nawet bardziej konserwatywny od korporacji polski sektor MŚP, gdzie tego zdania był co siódmy badany był bardziej otwarty na nowinki od Holendrów i Włochów.

Raport „Pokolenie informacji” jest dostępny na stronie EMC.

Metodyka prowadzenia badań

Raport „Pokolenie informacji” został zrealizowany na podstawie ankiet wypełnionych przez 172 respondentów wywodzących się z różnej wielkości przedsiębiorstw z 13 sektorów gospodarki. Wśród ankietowanych znaleźli się prezesi firm i członkowie zarządów oraz osoby zatrudnione na stanowiskach dyrektorskich i kierowniczych.