EMC: IT stymulatorem wzrostu, a nie centrum kosztów

Badanie przeprowadzone przez firmę EMC pokazuje, że firmy w Polsce koncentrują strategię rozwoju wokół IT. Biznes oczekuje od IT pomocy w realizacji celów biznesowych i postrzega informatykę bardziej jako stymulator wzrostu niż centrum kosztów.

Firma EMC opublikowała wyniki badania dotyczącego transformacji informatyki, które pokazują, że prawie 2/3 firm w Polsce wprowadza u siebie zmiany w funkcjach działu informatyki lub planuje wprowadzenie takich zmian w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Z badania wynika, że firmy oczekują od informatyki pomocy w realizacji celów biznesowych. Aż 74 procent firm bezpośrednio koordynuje swoją strategię w dziedzinie informatyki z szerszymi celami biznesowymi, co świadczy o tym, że informatyka jest obecnie postrzegana bardziej jako stymulator wzrostu niż centrum kosztów.

Badanie pokazało pięć głównych priorytetów polskich firm w dziedzinie informatyki. Są to serwisowanie dotychczasowych technologii — sprzętu i oprogramowania (60%), zarządzanie ściślejszą integracją technologii (systemów, aplikacji i danych) oraz procesami (49%), tworzenie kopii zapasowych danych oraz ich odtwarzanie (47%), optymalizacja niezawodności, skalowalności i wydajności (44%) i ochrona danych (41%). Badanie pokazało, że szybkiej transformacji ulegają nie tylko funkcje informatyki, ale też zadania personelu informatycznego. Rośnie świadomość, że przetwarzanie w chmurze i analiza wielkich zbiorów danych (Big Data) spowodują pojawienie się nowych specjalności w działach informatyki. Te nowe specjalności to między innymi Cloud Architect (architekt systemów przetwarzania w chmurze) i Data Scientist (analityk danych).

Zobacz również:

  • Databricks uruchamia usługę LakeFlow
  • Najcenniejsze światowe marki – ranking zdominowały firmy technologiczne

"Badanie wykazało, że firmy w Polsce w coraz większym stopniu przekształcają swoje infrastruktury informatyczne. Jest oczywiste, że te zmiany są wprowadzane z myślą o realizacji szerszych zamierzeń przedsiębiorstw, że transformacja informatyki nie jest celem samym w sobie, lecz czynnikiem ułatwiającym firmom odnoszenie sukcesów. Firmy, które chcą w pełni wykorzystać innowacyjne technologie, muszą zaakceptować powstanie nowych specjalizacji, takich jak Data Scientist i Cloud Architect, oraz nowe metody pracy. Dzięki transformacji działalności biznesowej, działów informatyki i struktury zatrudnienia polskie firmy uzyskają większą kontrolę nad swoimi operacjami oraz dokładniejszy obraz rynku, klientów i produktów" - komentuje Adam Wojtkowski, dyrektor generalny EMC Poland.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200