EMC Documentum 5.3

Nowa wersja pakietu EMC Documentum to pierwsza, w której wszystkie aplikacje opierają się na jednolitej architekturze: repozytorium, modelu, mechanizmach zarządzania oraz funkcjach API.

Nowa wersja pakietu EMC Documentum to pierwsza, w której wszystkie aplikacje opierają się na jednolitej architekturze: repozytorium, modelu, mechanizmach zarządzania oraz funkcjach API.

Nowy pakiet współpracuje z programem Outlook oraz zawiera narzędzia do konwersji dokumentów między różnymi formatami.


TOP 200