EITO: IT w Polsce wzrośnie o 12%

Według raportu European Information Technology Observatory (EITO) w 2004 r. rynek teleinformatyczny (ICT) w Europie wzrośnie o 3,1%. W roku 2003 wzrost wyniósł zaledwie 0,8%.

Według raportu European Information Technology Observatory (EITO) w 2004 r. rynek teleinformatyczny (ICT) w Europie wzrośnie o 3,1%. W roku 2003 wzrost wyniósł zaledwie 0,8%.

W tym roku szybciej mają rosnąć wydatki w Europie Środkowej i Wschodniej, o ponad 8%, tj. do 42 mld euro. Sprzedaż rozwiązań informatycznych w Polsce ma zwiększyć się w latach 2004-2005 średnio o 12% rocznie (szybciej tylko na Litwie - 12,5%), na Węgrzech o 10%, a w Czechach 8,7%.

EITO: IT w Polsce wzrośnie o 12%

Wydatki na ITC w Europie Środkowej i Wschodniej

Według EITO w 2003 r. wydatki na informatykę w Polsce wyniosły prawie 4 mld euro wobec np. 2,6 mld euro w Czechach i 1,95 mld euro na Węgrzech. Niekorzystnie wypada jednak porównanie proporcji wydatków na IT do PKB - w Polsce wydatki te stanowiły 2% (średnia dla regionu to 2,5%). Proporcjonalnie najwięcej inwestuje się na Węgrzech - 3,5% PKB, w Czechach - 3,3% i Estonii - 3,1%.

Wydatki na telekomunikację w 2003 r. w Polsce były najwyższe wśród krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Wyniosły 10,8 mld euro wobec 22,9 mld euro w całym regionie. Wydatki na telekomunikację wyrażane jako odsetek PKB stanowiły 5,4%, tyle co średnia dla regionu (więcej w Estonii - 7,5%, na Łotwie - 7,6% i na Węgrzech - 7,2%; znacznie mniej na Słowacji - 4% i w Słowenii - 4%). Najszybszy rozwój w latach 2004-2005 będzie udziałem Polski (7,7% rocznie), Litwy (7,8%) i Estonii (6,5%).

Mimo dobrych wskaźników, autorzy raportu wskazują na wiele czynników spowalniających rozwój rynku ICT, zwłaszcza w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Obejmują one zagadnienia tak odległe od siebie jak niska kultura technologiczna, słabość ekonomiczna regionu, nacisk na wprowadzanie oszczędności i chęć odzyskania środków zainwestowanych w przeszłości.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200