EDI - wnioski końcowe konferencji

Jak już informowaliśmy, w Łodzi - Arturówku odbyła się I Krajowa Konferencja EDI (Electronic Data Interchange - Elektroniczna Wymiana Danych). O podstawowych problemach związanych z funkcjonowaniem EDI pisałem w CW nr 27-29/93 r.

Jak już informowaliśmy, w Łodzi - Arturówku odbyła się I Krajowa Konferencja EDI (Electronic Data Interchange - Elektroniczna Wymiana Danych). O podstawowych problemach związanych z funkcjonowaniem EDI pisałem w CW nr 27-29/93 r.

Na spotkaniu, w którym uczestniczyło ponad 70 osób z całego kraju, praktycznie ze wszystkich instytucji zainteresowanych wprowadzaniem EDI, zobowiązano organizatorów do opracowania i przedstawienia wniosków końcowych Konferencji. Po uzgodnieniach przez Organizatora, prof. dr. Mariana Niedźwiedzińskiego, wnioski takie zostały opracowane. Publikujemy je w przekonaniu, że EDI już wkrótce będzie coraz powszechniejszym sposobem przeprowadzania operacji handlowych, bankowych i produkcyjnych.

* * *

Zebrani na I Krajowej Konferencji EDI uważają, że dla zapewnienia warunków szybkiego rozwoju zastosowań EDI w Polsce niezbędne są następujące działania:

1. Zaktywizowanie i rozszerzenie działalności Krajowej Rady POLPRO na całą gospodarkę, z odpowiednim powiększeniem składu Rady i dostosowaniem jej statutu do nowych zadań. Powinna ona stanowić szerokie forum dla wszystkich zainteresowanych. W dotychczasowym kształcie Krajowa Rada POLPRO jest zorientowana na problematykę handlu zagranicznego.

2. Podjęcie prac nad pilotażowymi wdrożeniami systemów EDI, sponsorowanymi przez zainteresowane firmy oraz instytucje rządowe i międzynarodowe. Postulat ten związany jest z faktem, iż efektywne wdrożenia są najlepszą reklamą.

3. Nasilenie działalności popularyzującej technikę EDI oraz wiedzę o jej skutkach i różnorodnych problemach, wiążących się z jej stosowaniem.

4. Podjęcie działań mających na celu szybkie przygotowanie uregulowań prawnych stwarzających użytkownikom EDI warunki do bezpiecznego, rutynowego stosowania tej techniki. Krajowa Rada POLPRO powinna być inicjatorem tych działań.

5. Kontynuowanie przez organizatorów I Krajowej Konferencji EDI prac nad kolejnymi edycjami tej konferencji w przyszłości.

Zainteresowanych problematyką EDI prosimy o przysyłanie listów na adres redakcji "COMPUTERWORLD", red. Marek Młynarski albo prof. dr hab. Marian Niedźwiedziński, CONSULTING, ul. Szklana 2/14 m. 3, 91-844 Łódź lub POLPRO.

POLPRO to Fundacja POLSKA EKSPORTUJE, ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa, tel. 26 62 96, 26 60 65, fax 27 68 10.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200