E-podpis w BOŚ i Nordea Bank Polska

Dwa pierwsze banki zdecydowały się umożliwić klientom składanie bezpiecznego e-podpisu. Nordea Bank Polska - we współpracy z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych - wprowadza do systemu bankowości elektronicznej Solo możliwość korzystania z podpisu elektronicznego. Usługa ta stanie się dostępna pod koniec lutego br.

Dwa pierwsze banki zdecydowały się umożliwić klientom składanie bezpiecznego e-podpisu. Nordea Bank Polska - we współpracy z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych - wprowadza do systemu bankowości elektronicznej Solo możliwość korzystania z podpisu elektronicznego. Usługa ta stanie się dostępna pod koniec lutego br.

"E-podpis jest wprowadzany jako alternatywna forma uwierzytelniania klienta i wykonywanych przez niego transakcji, a jego zastosowanie będzie rozwijane. Mówimy zarówno o rozszerzeniu funkcjonalności systemu Solo, jak i dostosowaniu procedur banku do zastosowania e-podpisu w wymianie oświadczeń woli pomiędzy bankiem a klientem" - mówi Małgorzata Adamczyk, dyrektor Oddziału Internetowego Nordea Bank Polska. Dystrybucja certyfikatów elektronicznych będzie odbywała się za pośrednictwem placówek banku oraz w punktach certyfikacyjnych PWPW. Cena zestawu służącego do składania bezpiecznego e-podpisu będzie wynosiła ok. 20 zł miesięcznie przez pierwszy rok. Po jego upływie dalsze korzystanie z podpisu elektronicznego będzie kosztowało około 3, 4 zł miesięcznie.

Bezpieczny podpis elektroniczny udostępnił klientom także Bank Ochrony Środowiska. Oferowany jest on firmom korzystającym z usług bankowości korporacyjnej - BOSCOM. Od lutego br. taka możliwość zostanie zaoferowana również małym i średnim firmom korzystającym z pakietu internetowego iBOSS. E-podpis w BOŚ oferowany jest we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową,.

Przedstawiciele banków podkreślają, że rozpoczynają oferowanie certyfikatów elektronicznych, gdyż już 16 sierpnia br. organy władzy publicznej będą miały obowiązek "przyjmować podania i wnioski oraz wykonywać inne czynności w postaci elektronicznej".


TOP 200