E-podpis na Podlasiu

Upowszechnienie podpisu elektronicznego wśród mieszkańców jest jednym z głównych zadań projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II".

Upowszechnienie podpisu elektronicznego wśród mieszkańców jest jednym z głównych zadań projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II".

30 mln euro

to koszt projektu wdrożenia usług e-administracji w województwie podlaskim.

List intencyjny w sprawie współpracy przy realizacji tego projektu podpisali marszałek województwa podlaskiego i wojewoda podlaski. Przedstawiciele obu stron zwracają uwagę, że to pierwsze w skali kraju tego rodzaju porozumienie. Jego założeniem jest to, aby nie dublować usług elektronicznych. Urząd marszałkowski i urząd wojewódzki chcą stworzyć wspólną platformę, z której będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy - klienci urzędów gmin, starostw, różnych służb i kontroli, urzędów skarbowych i innych jednostek zarówno administracji samorządowej, jak i rządowej.

Jednym z elementów projektu jest upowszechnienie podpisu elektronicznego. Podlaskie urzędy planują zaoferowanie certyfikatu niekwalifikowanego, w którego posiadanie będą mogli wejść wszyscy mieszkańcy województwa. Podpis ten będzie tańszy (a może nawet bezpłatny), ale będzie można korzystać z niego tylko w przypadku załatwiania spraw znajdujących się w katalogu wybranych e-usług. Zadaniem administracji będzie dokładanie starań, aby ten katalog był systematycznie poszerzany, a docelowo umożliwiał załatwianie wszystkich spraw drogą elektroniczną. Projekt ma objąć swym zasięgiem nie tylko urzędy, ale też i szkolnictwo, jednostki naukowe czy placówki medyczne.

Projekt "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II" będzie realizowany w latach 2007-2013. Znajduje się on na liście projektów kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Jego koszt szacowany jest na blisko 30 mln euro. W pierwszej części projektu w latach 2004-2006 uczestniczyło ok. 90 jednostek samorządu terytorialnego. "W jego kontynuacji wezmą udział wszystkie samorządy, administracja rządowa, służby i kontrole" - powiedział Bohdan Paszkowski, wojewoda podlaski.


TOP 200