E-paragony

Tradycyjne sklepy będą mogły wystawiać paragony elektroniczne.

Tradycyjne sklepy będą mogły wystawiać paragony elektroniczne.

Paragon elektroniczny to komunikat o dokonanym zakupie. Klient otrzymywałby go drogą elektroniczną, np. przez Internet. Rozwiązanie takie w pewnym sensie łączy dwa światy - sklepów tradycyjnych i działających online. Klient sam decyduje, czy chce otrzymywać paragony elektroniczne. W przeciwieństwie do papierowych, nie tak łatwo je zgubić. Elektroniczny paragon byłby jednocześnie poświadczeniem gwarancji na zakupione towary. Korzystając z takiego rozwiązania, łatwiej firmie nadzorować zakupy dokonywane przez pracowników na firmowe karty stałego klienta. Sklep zaś w łatwy sposób uzyskuje zbiorcze dane o zakupach dokonywanych przez konkretnego klienta. Rozwiązanie to potencjalnie wprowadza możliwość automatyzacji ofert upustów i promocji.

Do realizacji takiego rozwiązania i wypracowania wspólnych standardów powołano porozumienie Digital Recipt Alliance, do którego przystąpiły takie firmy, jak VISA, Office Depot, AOL, Microsoft, Verifone (HP).

Standard cyfrowych paragonów jest oparty na języku XML. Proponowany standard nowego rozwiązania został przesłany do amerykańskiego stowarzyszenia sprzedawców detalicznych. Cyfrowe paragony powinny pojawić się w ciągu kilkunastu miesięcy.

Jak działają elektroniczne paragony?

Oto typowy scenariusz:

Klient może przedstawić w punkcie sprzedaży swój adres poczty elektronicznej i informacje potrzebne do identyfikacji.

Sprzedawca, operujący w tradycyjnym sklepie, może dołączyć te dane do kart klienta (magnetycznych albo procesorowych).

Kiedy zostanie dokonany zakup, informacja o tym zostaje przesłana poprzez sieć do bazy danych sprzedawcy.

Identyfikacja danych pozwala na utworzenie dodatkowego rekordu danych (cyfrowego paragonu) w bazie danych zawierającej rachunki.

Baza ta jest połączona z serwerem pocztowym lub serwerem WWW. Stamtąd cyfrowy paragon zostaje przesłany pod adres nabywcy lub zostaje umieszczony jako strona na serwerze WWW (klient może później go przeglądać).

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200