E-learning dla niepełnosprawnych

W Instytucie Maszyn Matematycznych trwają prace nad projektem w ramach programu unijnego Leonardo da Vinci.

Celem projektu jest stworzenie oprogramowania internetowego umożliwiającego osobom fizycznie niesprawnym podnoszenie i zmianę kwalifikacji zawodowych oraz przygotowywanie do wykonywania telepracy na wybranych stanowiskach, przede wszystkim związanych z obsługą klientów (CRM).

Projekt jest realizowanym przez IMM we współpracy z Fundacją Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo (partner polski), VUSTE ENVIS (partner czeski) oraz VIRTUAL COOP (partner włoski).

Zobacz również:

  • Wartość holdingu Alphabet przekroczyła 2 bln USD

Tworzone oprogramowanie ma umożliwiać niepełnosprawnym w Polsce, we Włoszech i w Czechach zapoznawanie się z warunkami wykonywania telepracy w sektorze CRM w każdym z tych krajów. Jednak wyniki projektu mogą być wykorzystane nie tylko na potrzeby społeczności osób niesprawnych fizycznie, ale również przez tych wszystkich, którzy poszukują pracy i muszą zdobywać nowe kwalifikacje.

Projekt realizowany jest od 2002 r., kończy się w 2003 r. Instytut przeprowadza obecnie szkolenia partnerów projektu.

Więcej informacji: http://bi.imm.org.pl/home.aspx?content=leonardo.ascx

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200