E-government po polsku

Kluczowym problemom polskiego e-government będzie poświęcona dziewiąta już Konferencja ''Miasta w Internecie''. Tematem przewodnim obrad będzie modernizacja administracji publicznej, jako kluczowy czynnik reformy państwa, w której istotny czynnik jej przyspieszenia i dynamizacji stanowić mogą technologie teleinformatyczne.

Kluczowym problemom polskiego e-government będzie poświęcona dziewiąta już Konferencja ''Miasta w Internecie''. Tematem przewodnim obrad będzie modernizacja administracji publicznej, jako kluczowy czynnik reformy państwa, w której istotny czynnik jej przyspieszenia i dynamizacji stanowić mogą technologie teleinformatyczne.

"W procesie tym powinni brać udział wszyscy - politycy, administracja, branża IT, środowisko naukowe. Wspólne działanie daje szanse na jak najlepsze wykorzystanie potencjału rozwojowego Polski" - uważają organizatorzy konferencji.

Wprowadzeniem do dyskusji będzie sesja poświęcona warunkom i możliwościom utworzenia sprawnej i efektywnej administracji w Polsce. Jednym z jej podstawowych przesłanek ma być znalezienie odpowiedzi na pytanie - co zrobić, aby ignoranci nie psuli nam państwa? Przedstawione zostaną zagadnienia umiejętnego wykorzystania technik informacyjnych w procesach zarządzania państwem, rola polityków i decydentów ze sfer rządzących, znaczenie spójności sys-temów informacyjnych wykorzystywanych w administracji. W trakcie licznych sesji, seminariów i warsztatów omówione zostaną zagadnienia dotyczące systemów zarządzania tożsamością, standardów wymiany informacji w systemach administracji publicznej. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na zasady przygotowywania regionalnych programów rozwoju społeczeństwa informacyjnego i możliwości ich finansowania z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013.

Do udziału w konferencji zaproszeni są przedstawiciele zarówno administracji i samorządu lokalnego, jak i instytucji rządowych oraz politycy. Organizatorzy liczą również na uczestnictwo ludzi nauki, którzy mogliby wspierać wiedzą realizację projektów e-administracji, oraz na udział firm IT, które wiedzą jak w praktyce realizować idee elektronicznego rządu. Computerworld jest patronem medialnym konferencji.

9. Konferencja "Miasta w Internecie" odbędzie się w dniach 16-18 listopada br. w Zakopanem. Więcej informacji:http://www.9kmwi.mwi.pl.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200