E-czcionki, czyli euro

Wstawienie symbolu nowej europejskiej waluty do Windows nie powinno nastręczać problemów.

Wstawienie symbolu nowej europejskiej waluty do Windows nie powinno nastręczać problemów.

Co by się stało z administratorami zarządzającymi systemami informatycznymi, gdyby nie ciągłe zmiany i potrzeba wprowadzania kolejnych poprawek do programów? Większość z nich musiałaby zapewne szukać nowej pracy.

Obecnie, obok problemu roku 2000, pojawił się kolejny dość powszechny problem zawiązany z wprowadzeniem przez 11 krajów europejskich nowej wspólnej waluty euro. Zapewne większość pracowników biur i przedsiębiorstw nie wie, co trzeba zrobić, aby symbol waluty euro pojawił się w tworzonych dokumentach. To daje informatykom pole do popisu.

Inne "e"

Jak wygląda symbol graficzny reprezentujący walutę euro? Zgodnie z definicją podaną przez Komisję Europejską, jest on podobny do małej litery "e", do której dodano dwie poziome kreski przypominające znak równości. Microsoft umieścił już na stronie Fonts for the Web udostępniane bezpłatnie zaktualizowane pliki, zawierające graficzne znaki nowej waluty (www.microsoft.com/typography/fontpack/default.htm). Na stronie można znaleźć podstawowe czcionki, takie jak Arial, Times New Roman i Courier New oraz kilka nowych, o bardziej skomplikowanym kroju, m.in. Georgia, Verdana i Trebuchet.

Projektantów należy szczególnie pochwalić za wygląd czcionki Arial. W porównaniu z oryginałem nowy symbol ma bardziej zwarty wygląd i został zaprojektowany na bazie koła. Dzięki temu daje się dobrze zestawiać ze znakami numerycznymi i wstawiać do kolumn w arkuszach kalkulacyjnych.

Natomiast mniej udane są proponowane przez Microsoft czcionki Times New Roman i Courier New. Dwie poziome kreski są zbyt małe i w przypadku stosowania małych czcionek praktycznie niewidoczne. Tak więc po zastosowaniu jednej z dwóch, symbol waluty przypomina bardziej wielką literę "C" ze słabo zaznaczonymi poziomymi kreskami niż euro.

Instalacje waluty

Aby zainstalować nową walutę, w systemie należy wykonać kilka operacji:

Windows NT 4.0

Najpierw trzeba zainstalować poprawkę Service Pack 4, aby wejść w posiadanie zaktualizowanych sterowników klawiatury, podstawowych krojów czcionek i dwóch krojów zawierających symbole waluty euro.

Windows 98

W tym systemie operacyjnym symbole waluty euro są umieszczone w podstawowym zestawie czcionek, ale można zainstalować nowe zestawy udostępniane bezpłatnie przez wiele firm.

Windows 95

Należy z witryny firmy Microsoft pobrać pakiet Final Windows 95 Product Update.

Aby uzyskać szczegółowe informacje o sposobach pobierania bezpłatnych czcionek i zapoznać się z treścią odpowiedzi udzielanych na "często zadawane pytania" (FAQ), należy otworzyć stronę www.microsoft.com/typography/faq/faq12.htm. Znajdują się tam odwołania do innych stron zawierających informacje o bezpłatnych czcionkach, np. udostępnianych przez Adobe.

Po zainstalowaniu niezbędnych poprawek i uaktualnień, użytkowni- cy klawiatur US mogą wstawić symbol waluty euro przez naciśnięcie klawiszy ALT+0128. W odpowiedziach na "często zadawane pytania" FAQ można też znaleźć informacje o tym, jak symbol waluty euro wstawiać do dokumentów w przypadku innych klawiatur niż US.

Na podstawie InfoWorlda, wydawanego przez IDG, oprac. jch.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200