E. Wedel lepiej zarządza materiałami reklamowymi

Spółka Asseco Business Solutions uruchomiła dedykowany system wspierający obsługę magazynów materiałów promocyjnych i reklamowych firmy E. Wedel.

Oprogramowanie pozwoliło na zautomatyzowanie szeregu procesów związanych z obsługą materiałów reklamowych i promocyjnych. Funkcjonalność systemu stworzonego na potrzeby producenta czekolady objęła m.in. procesy definiowania, przypisywania i zamawiania materiałów marketingowych do konkretnych akcji reklamowych. Aplikacja wspiera również zarządzanie obiegiem takich materiałów w ramach zespołu firmy E. Wedel. "Wdrożenie przyczyniło się do wzrostu efektywności i przyspieszenia procesu zarządzania materiałami reklamowymi. Ułatwiło nam też planowanie oraz logistykę właściwego wykorzystania produktów. To system czuwa nad prawidłowym procesem, zarówno zamawiania, jak i wydawania materiałów. Mamy także możliwość prowadzenia analizy efektów danej aktywności, co jest istotne w naszej działalności" - mówi Dariusz Barylak, szef Działu Informacji Biznesowej w firmie E. Wedel. W ramach wdrożenia system został zintegrowany z systemami funkcjonującymi w spółce zarządzającej magazynami materiałów oraz z wykorzystywanym przez warszawską firmę oprogramowaniem klasy ERP.


TOP 200