E-Pracownik. Rozwój umiejętności kadr MŚP w zakresie technologii informatycznych.

Program szkoleń obejmuje pełny zakres zagadnień dotyczących technologii informatycznych. Udział w szkoleniach w ramach projektu daje możliwość zdobycia umiejętności przydatnych w zarządzaniu i prowadzeniu działalności MŚP w wybranym sektorze gospodarki. Szkolenia będą współfinansowane ze środków UE. Uczestnicy szkoleń pokrywają zaledwie 20% bezpośrednich kosztów! O programie szkoleniowym rozmawiamy z Witoldem Sartoriusem - dyrektorem generalnym Polskiego Centrum Kompetencji i Administracji Elektronicznej.