Dźwigi obudowane informatyką

Scanclimber jest częścią międzynarodowej grupy produkującej urządzenia transportu pionowego dla budownictwa i przemysłu, zarówno w produkcji seryjnej, jak i jednostkowej na zamówienie.

Scanclimber jest częścią międzynarodowej grupy produkującej urządzenia transportu pionowego dla budownictwa i przemysłu, zarówno w produkcji seryjnej, jak i jednostkowej na zamówienie.

Osią informatyki biznesowej w firmie Scanclimber jest system ERP SAP Business One w wersji , obsługujący trzy oddziały firmy: polski, niemiecki i fiński. System posadowiono na serwerach firmy BCC pełniącej rolę dostawcy usług outsourcingowych. Umożliwiło to Grupie Scaninter - do której należy polski Scanclimber - nie inwestować w infrastrukturę na początkowym etapie inwestycji w nowy system zintegrowany. Informatycy Scanclimbera odpowiedzialni są jedynie za utrzymywanie poprzez sieć VPN łączności z serwerami BCC zlokalizowanymi w podpoznańskich Złotnikach.

Korzyściz wdrożenia systemu ERP

90% - redukcja czasu obsługi zamówienia

80% - zmniejszenie liczby telefonów potrzebnych do realizacji zamówienia

40% - zmniejszenie kosztów współpracy z dostawcami

20% - spadek kosztów transportu zapasów

5-10% - redukcja kosztów zakupu

Wdrożenie systemu SAP Business One trwało 13 miesięcy. Przeprowadziła je firma 7milowy, wydzielona z BCC właśnie do obsługi małych i średnich przedsiębiorstw. Największym wyzwaniem było dostosowanie struktur wyrobów do systemu SAP i systemu SAP do organizacji i specyfiki działania Scanclimbera. "Stworzono dla nas system obsługi zgłoszeń serwisowych, do którego mają dostęp kluczowi użytkownicy oraz osoby, które zgłaszają awarie i specyficzne potrzeby związane np. z przydzielaniem praw dostępu do poszczególnych aplikacji" - wyjaśnia Michał Bazyly, główny informatyk Scanclimber. Komunikacja między pracownikami Grupy Scaninter a konsultantami BCC odbywa się za pośrednictwem systemu OZS w dwóch językach, polskim i angielskim.

Jak przekonują przedstawiciele Scanclimber, wdrożenie SAP Business One przełożyło się na wiele korzyści biznesowych. Udało się zdecentralizować zarządzanie, skrócić kanały przepływu informacji i zmniejszyć nieco stopień formalizacji stosunków organizacyjnych. Można dziś również tworzyć większe zespoły pracownicze, co prowadzi do ograniczenia liczby stanowisk i szczebli kierowniczych, a jednocześnie podejmowania bardziej trafnych decyzji dzięki uwzględnieniu opinii ekspertów bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektów.

Prawdopodobnie najważniejszym specjalizowanym systemem IT, obsługującym działalność Scanclimbera, jest Vertex - program CAD umożliwiający projektowanie produktów, z którego korzysta biuro technologiczne. Jest to oprogramowanie inżynierskie przystosowane do projektowania w 2D i 3D, umożliwiające także zarządzanie materiałami, tworzenie oraz przechowywanie raportów i ekspertów projektowych.

Dźwigi obudowane informatyką

Michał Bazyly, główny informatyk Scanclimber

Ogólna dostępność bazy danych Vertex G4 Mechanical zapewnia możliwość pracy nad jednym projektem jednocześnie przez kilka osób tworzących zespół projektowy, co skraca i usprawnia proces projektowania. Vertex przystosowano także do współpracy z SAP Business One, co np. ułatwia i przyspiesza proces zakupowy. Vertex daje bowiem możliwość łatwego importowania indeksów materiałowych z SAP i automatycznego przyporządkowania ich projektowanemu elementowi. Operacja ta możliwa jest również w drugą stronę, dzięki czemu numery rysunków produkowanych części stają się automatycznie indeksami elementów sprzedażnych, co pozwala uniknąć błędów podczas składania zamówień. Numery indeksów stworzonych w systemie Vertex znajdują się także w dokumentacji techniczno-ruchowej (instrukcjach obsługi) i katalogach części, tworzonych za pomocą oprogramowania Adobe. "Daje to możliwość łatwego zamówienia dodatkowych lub zamiennych elementów przez klienta użytkującego nasze produkty"- opowiada Michał Bazyly.

Kolejnym istotnym dla działania Scanclimber programem, rozszerzającym możliwości systemu Vertex, jest Solid Edge, służący do przetwarzania modeli i tworzenia dokumentacji technicznej wyrobów. Dzięki Solid Edge nie ma konieczności czasochłonnego przerysowywania modeli w narzędziach graficznych w celu stworzenia instrukcji obsługi i katalogów części - program umożliwia po prostu rozsunięcie modeli w przestrzeni na poszczególne elementy składowe. Poszczególne elementy wyeksportowane do pliku jpg opracowywane są następnie w programie Adobe Photoshop, a następnie Adobe InDesign, programie umożliwiającym stworzenie katalogów, instrukcji i innego rodzaju dokumentacji. Poza tworzeniem samych modeli wyrobów Solid Edge udostępnia mechanizmy kontroli poprawności zaprojektowania. Pozwala też na tworzenie realistycznej wizualizacji modeli i wykorzystanie powstałych przestrzennych prezentacji na stronach WWW.

Z kolei fiński program Nestix służy do rozplanowywania elementów, które mają być wypalone z jednego arkusza blachy. Rysunki poszczególnych elementów importowane są z programu Vertex (90% z nich), lecz Nestix ma wbudowane proste funkcje pozwalające rysować nieskomplikowane detale od podstaw oraz dokonywać nieznacznych poprawek technologicznych detali wprowadzonych z innych programów zewnętrznych. Wirtualne rozkroje blach są eksportowane do komputera wypalarki. Dzięki zastosowaniu Nestixa arkusze blachy wykorzystywane są do maksimum, a jednocześnie minimalizowana jest ilość odpadów.

Niemniej ważny niż produkcyjne dział kontroli jakości korzysta z systemu Q-MS/GM2000, który umożliwia ewidencję i kontrolę sprzętu kontrolno-pomiarowego. Za pomocą tego programu tworzona jest ocena wyników kontroli metrologicznej zgodnie ze zdefiniowanym jej planem.


TOP 200